BASINDAN YAZILAR
Temmuz’da Asgari Geçim İndirimi Değişecek Mi? / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Temmuz’da Asgari Geçim İndirimi Değişecek Mi? / Mehmet Bulut

 2016 yılında asgari ücret yıllık olarak belirlendi. Ancak altı aylık belirlense bile bundan bazı ödemeler etkilenmiyor. Asgari geçim indirimi bunlardan birisi. Son günlerde siz okurlarımdan Temmuz ayında asgari geçim indiriminde değişiklik olup olmayacağına ilişkin birkaç e-posta aldım. Ayrıca bu e-postaların bazılarında işverenlerin asgari geçim indirimi hesaplamadığından da bahsediliyor.
Bu sebeple konuyu tekrar hatırlatmakta fayda var. Öncelikle belirtelim ki asgari ücret 2016’da yıllık olarak belirlendi. Daha önceki yıllarda asgari ücret altı aylık olarak belirlendiğinden Temmuz ayında bazı parametreler de değişiyordu. Ancak asgari geçim indirimi bundan etkilenmiyor.


İndirim Nasıl Hesaplanıyor?

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu sebeple asgari ücret altı ayda bir değişse bile yıl boyunca tutarında bir değişme de söz konusu olmuyor. Dolayısıyla 2016 Temmuz ayında da asgari geçim indirimi tutarı aynı kalacak. Asgari geçim indirimi tutarı, çalışanın evli olup olmamasına ve çocuk sayısına göre değişiyor.


Buna göre asgari geçim indirimi brüt asgari ücretin;


Çalışanın kendisi için % 50'si,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5'i tutarında.
Yani çalışan kişi, kendisi, eşi ve çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabiliyor. Ancak, eşi açısından faydalanabilmesi için eşinin çalışmaması ve herhangi bir gelirinin olmaması gerekmekte.


Evli ve Üç Çocukluda Tutar 185 TL

Bekar bir çalışan için asgari geçim indirimi hesaplaması yapacak olursak;
Öncelikle yıllık brüt asgari ücret tutarına asgari geçim indirimi oranı (0,50) uygulanıyor: 19.764 x %50= 9.882 TL
Bu tutara %15 gelir vergisi oranı uygulanarak yıllık asgari geçim indirimi tutarı bulunuyor: 9.882 x %15= 1.482,3 TL
Yıllık asgari geçim indirimi tutarı 12’ye bölünerek aylık tutar bulunuyor: 1.482 /12 = 123,53 TL
Yani bekar bir çalışanın aylık ödeyeceği gelir vergisinden 123,53 TL indirim uygulanıyor. Uygulanan asgari geçim indirimi oranı ve dolayısıyla faydalanılacak indirim tutarı eşe ve çocuk sayısına göre değişiyor. Buna göre 2016 asgari geçim indirimi tutarları şöyle:

AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DURUM AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (TL)


BEKAR 123,53
EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, ÇOCUKSUZ 148,23
EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 1 ÇOCUKLU 166,76
EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 2 ÇOCUKLU 185,29
EVLİ, EŞİ ÇALIŞMAYAN, 3 ÇOCUKLU 209,99
EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, ÇOCUKSUZ 123,53
EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 1 ÇOCUKLU 142,05
EVLİ, EŞİ ÇALIŞAN, 2 ÇOCUKLU 160,58
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 185,29


Ödemeyene ceza var

Şayet işveren tarafından asgari geçim indirimi uygulanmaz ve çalışana ödenmezse işveren hem İş Kanunu hem de Vergi Usul Kanunu açısından suç işlemiş sayılmakta. Bu durumda işverene İş Kanunu uyarınca işçi başına 161 TL idari para cezası kesiliyor.

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan genel tebliğe göre, asgari geçim indiriminin işçilere ödenmemesi, mükellefler adına mahsup edilmemesi gereken indirim olarak kabul edileceğinden, re’sen ya da ikmalen tarhiyat yapılarak işverene vergi ziyaı cezası da kesiliyor.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 13.07.2016)

GÜNDEM