BASINDAN YAZILAR
Vergi Kanunları Yine Değişiyor / Bumin Doğrusöz - MuhasebeTR

Vergi Kanunları Yine Değişiyor / Bumin Doğrusöz

 Artık herkesin bildiği gibi yeni bir Torba Kanun Tasarısı hazırlanıyor. Ancak görünen o ki, yeni torba kanun yine tedvin tekniğine aykırı olarak pek çok kanunda değişiklikler getirecek ve adeta bir çorba kanun görünümünde karşımıza çıkacak. Torba kanunlara ve yarattığı mevzuat karmaşasına alıştım. Ancak bu defa tasarı içerisinde yer alması öngörülen vergi düzenlemeleri bana ilginç geldi. Çeşitli kurumlara görüş almak üzere gönderilen ve vergi yasalarında muhtelif değişiklikler öngören taslak metin, belki ayrı bir kanun konusu olur. Şimdiden bir şey söylemek, tabii ki olanaksız. Görüş alınmak üzere çeşitli kurum veya kuruluşlara gönderilmiş taslak metne göre Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’da, Gider Vergileri Kanunu’nda, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Ar-Ge Hakkında Kanun ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda çeşitli değişiklikler öngörülmekte. Bilindiği gibi halen Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı görüşülüyor ve Maliye Bakanlığı da Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı üzerinde çalışıyor.

Artık yasama sürecine girmiş bulunan Gelir Vergisi Kanunu Tasarı Taslağı, halen yürürlükte bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarını yürürlükten kaldırıyor ve bu vergilerin konusunu tek kanun altında yeniden düzenliyor. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’na da, Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı’na da yönelik çok ağır eleştiriler var ve hatta hiç çıkmasa daha iyi olur diyenler de var. Eleştirilerin büyük bölümü de gelir ve kurumlar vergilerinin birleştirilmesine yönelik.

64. Hükümet’in 100 günlük programına göre bu değişikliklerin haziran sonuna kadar yasalaşması gerekiyordu. Ancak bu hükümetin yerini 65. Hükümet aldı. Bu noktada bana ilginç gelen, hazırlanan Taslak metnin, yürürlükten kaldırılması öngörülen Gelir ve Kurumlar Vergilerinde ve hatta Vergi Usul Kanunu’nda da çeşitli değişiklikler öngörmesi. Öngörülen değişikliklere bakılırsa, çok da acil olarak yapılması gereken değişiklikler değil. Hani, yeni kanun çıkıncaya kadar bekleyebilecek nitelikte. Bu noktada 65. Hükümetin bu çalışmalardan, Gelir Vergisi Tasarısı’nı yasalaştırmaktan vazgeçtiği görüntüsü ortaya çıkıyor. Gelir ve kurumlar vergisi kanunları zaten yürürlükten kaldırılacaksa, o halde yeni Kanunu beklemeden bu değişiklikleri gerçekleştirmenin bir anlamı yok. Bana sorarsanız, eğer sonuç bu ise, yeni Meclis’te bulunan tasarıdan vazgeçildi ise mevcut metinlere bakarak pek de üzülmem. Çünkü hem gelir hem de vergi usul kanunu tasarıları çok daha başarılı şekillerde hazırlanabilir.

Zaten halen komisyonda görüşülmekte olan tasarının aynen yasalaşması bile mümkün değil. Verilecek pek çok önergelerle en azından tasarının hazırlandığı tarihten bu yana Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerin metne aktarılması gerekiyor. 2013 tarihli tasarı, mevcut kanunun bile gerisinde kalmış durumda.

Yeni taslağın neler öngördüğünü ise kısmen de olsa gelecek yazılarımda ele alacağım.

(Dünya Gazetesi | 07.06.2016)

GÜNDEM