BASINDAN YAZILAR
İşsizlik Ödeneğinde Artış Hız Kesmiyor / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İşsizlik Ödeneğinde Artış Hız Kesmiyor / Şevket Tezel

 İşsizlik ödeneği işini kendi kusur ve iradesi dışında kaybetmiş işçilerden son 120 günü sürekli olmak kaydıyla son üç yılda en az 600 günlük çalışması olanlara öngörülen bir hak.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için iş akdinin fesih tarihinden itibaren en geç bir ay içinde başvurmak gerekiyor. Bu bir aylık sürenin aşımı halinde aşılan süre kadar işsizlik ödeneğinden faydalanılamıyor.

İş-Kur kayıtlarına göre oluşturduğumuz aşağıdaki tablodan görüleceği üzere işsizlik ödeneğinden yararlanma amacıyla başvurularda artış hız kesmiyor.

 

2014

2015

2016

Aylar

Kişi Sayısı

Ödeme Miktarı (Bin TL)

İşsizlik ödeneği alma yıllık artış %'si

Kişi Sayısı

Ödeme Miktarı (Bin TL)

İşsizlik ödeneği alma yıllık artış %'si

Kişi Sayısı

Ödeme Miktarı (Bin TL)

İşsizlik ödeneği alma yıllık artış %'si

Ocak

260.878

131.838

10,53

321.547

181.896

23,26

375.188

243.845

16,68

Şubat

259.312

131.153

9,82

323.684

182.446

24,82

389.392

256.736

20,30

Mart

254.897

129.006

8,65

320.220

179.604

25,63

403.993

268.370

26,16

Nisan

249.390

126.493

12,38

305.015

171.380

22,30

398.206

266.813

30,55

Mayıs

247.480

125.948

15,76

294.901

168.248

19,16

 

 

 

Haziran

254.953

127.582

18,67

305.407

170.472

19,79

 

 

 

Temmuz

271.092

145.061

18,27

331.773

195.297

22,38

 

 

 

Ağustos

280.914

148.563

24,23

329.610

190.434

17,33

 

 

 

Eylül

273.828

141.283

22,15

310.957

182.510

13,56

 

 

 

Ekim

261.360

141.084

25,08

309.916

184.008

18,58

 

 

 

Kasım

273.128

148.698

22,82

309.571

185.604

13,34

 

 

 

Aralık

288.992

161.014

23,32

326.592

200.887

13,01

 

 

 

 

3.176.224

1.657.723

17,53

3.789.193

2.192.786

19,30

1.566.779

1.035.764

 

Tabloya dikkat edilirse Ocak 2016 ayında işsizlik ödeneğinden yararlananların sayısının 2015 Ocak ayında yararlananlara oranı yüzde 16,68 oranında artmış iken, bu artış Şubat 2016/Şubat 2015 oranlamasına göre yüzde 20,30’a yükseliyor. Bu nisbi artış Mart 2016/Mart 2015 ayları arasında yüzde 26,16 oranında oluşurken, Nisan 2016/Nisan 2015 ayları arasındaki fark yüzde 30,55’e ulaşmış durumda.

Görülüyor ki oransal artış hem 2015-2016 yıllarının aynı aylarında artarken, bu artış her bir ay daha da artarak devam ediyor.

Artış yeni müracaatlarda da açıkça görülüyor. Ay içinde yeni işsizlik ödeneği müracaatlarını gösteren aşağıdaki, tabloya göre de işsizlik artışını net görmek mümkün.

 

2014

 

2015

 

2016

 

 

Kişi Sayısı

Bir önceki yılın aynı ayına göre nisbi artış)

Kişi Sayısı

Bir önceki yılın aynı ayına göre nisbi artış))

Kişi Sayısı

Bir önceki yılın aynı ayına göre nisbi artış)

Ocak

86.981

4,01

111.391

28,06

153.635

37,92

Şubat

63.696

10,95

81.338

27,70

120.449

48,08

Mart

59.942

9,23

78.149

30,37

111.746

42,99

Nisan

64.607

23,96

76.258

18,03

101.530

33,14

Mayıs

61.848

22,09

70.900

14,64

 

 

Haziran

84.829

37,51

118.793

40,04

 

 

Temmuz

83.511

16,72

95.946

14,89

 

 

Ağustos

67.687

45,30

78.013

15,26

 

 

Eylül

72.875

27,99

73.413

0,74

 

 

Ekim

72.591

38,78

84.658

16,62

 

 

Kasım

84.099

20,33

104.084

23,76

 

 

Aralık

96.078

30,12

110.266

14,77

 

 

 

898.744

 

1.083.209

 

487.360

 

 

Ülkemizde işsizlik hesaplamaları değiştirilerek işi olmayanlar değil, fiilen iş arayanlar dikkate alınsa da, son altı ayda bir gün bile çalışanlar işsiz kabul edilmese bile artmaya devam etmesi endişe verici. Giderek artan “Kiralık Büro”, “Devren Kiralık İşyeri” levhalarını doğrulayan bu gelişmenin önünün alınmaması halinde üzücü sosyal sonuçları olması ne yazık ki şaşırtıcı olmayacaktır.     

(Kaynak: Ali Tezel | 06.06.2016)

GÜNDEM