BASINDAN YAZILAR
Dikkat Kelimesi İş Kazalarını Azaltır / Vedat İlki - MuhasebeTR

Dikkat Kelimesi İş Kazalarını Azaltır / Vedat İlki

 Dikkat kelimesi ;

''bütün duygu ve düşünce gücünü bir nokta, bir konu üzerinde yoğunlaştırma''

İş Kazaları en çok çalışan ,kısaca insan unsurunu hedef alır.

İnsan faktörü iş kazası oluşumunda baş aktördür.

İş Kazaları yapılan denetim ve incelemelerde;

Ø  Sakarlık(Doğuştan var mı?/Sosyal Çevre mi?)

Ø  Kişinin asli kusuru

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili koruyucu ekipman ,malzeme de özensiz kullanım

Ø  Çalışırken yapılmaması gereken tehlikeli hareketler

Ø  Kaza günü

Ø  Kaza sonucu yaralanma yada ölüm

Tüm bunların yanında çalışanın İş Kazası önleme adına eğitim alması ,hatta dikkatini dağıtmayan yada dikkati ölçen riskli işlerde testlere tabi olması gerekir.

Çalışma hayatında ,çalışanlara sıklıkla hatırlatılan kelime''İşini Dikkatli Yap,Özen Göster''

a.)Kalite,

b.)İş Disiplini,

c.)En az İş Kazası.

Çalışan şayet çalışma koşullarında dikkatsiz, umursamayan, önemsememe, sinirli, ihmalkarlık gibi kişilik özellikleri iş kazasını tetikler.

Birçok iş kazası olayı incelendiğinde ortaya çıkan sonuç hepimizin bildiği kelime etrafında toplanır.

DİKKATSİZLİK!

İstatistiklerde iş kazası nedeni olarak yer bulan ve büyük oranlarda kaza nedeni olarak gösterilen dikkatsizlik, kazalara neden olsa dahi dikkatsizliği ortadan kaldırabilecek bir çalışma, iş güvenliği çalışmalarının kapsamına girmiyor.

İş Kazaları önlenebilir,bunun içinde kazaların temeline inilmeli nedenleri araştırılmalı,önleyici çalışmalara hız verilmelidir.

Temel neden tespit edilmesi gerekir.

Doğru tespitlerle ,ileride oluşacak iş kazaları da ortadan kaldıracaktır.

Kök neden analizleri ile iş kazasını araştırmak gerekir.

Bu analiz sistemiyle,kazaların temel nedenleri bulunur, olumsuz durumlar giderilir ve böylece olası kazalar önlenir.

Burada dikkat edilmesi gerekli olan nokta, dikkatsizlik, kazanın temel nedenini gizliyorsa bir sonraki benzer kazayı önlememiz mümkün değildir.

Örnek:

Gürültülü çalışma ortamlarında gerekli tedbirlerin alınmamışsa,dikkatsizlik sonucu kazalar ortaya çıkıyor.

Gece vardiyasında devamlı gelen işçilerde uykusuzluk dikkat dağılması ile birlikte kazaları beraberinde getirmektedir.

Geçici işçilerde iş kazası oranı kadrolu işçilere oranla yüksektir.

İş kazalarının kök nedenleri için kazaya etki edebilecek tüm faktörler araştırılma kapsamına alınmalıdır.

Çalışma ortamı bir bütün olarak ele alınmalıdır,çalışan,makine ve faaliyetler incelenerek,kazayı oluşturan faktörlere göre hareket edilmelidir.

Çalışma ortamında kazaları önleyici tedbirler ele alınmalı,dikkat kelimesi ile örtüşen uygulamalara yer verilmeli,sıfır kaza teorisine göre önleyici tedbirler,yatırımlar yapılmalıdır.

 

Kafalarda oluşan soru işaretleriyle,dikkatsizliği ortadan kaldırmakla birlikte risk faktörlerini de önlemekte hassas davranmak gerekir.

(Ali Tezel | 12.05.2016)

GÜNDEM