BASINDAN YAZILAR
Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler (2) / Engin Malay - MuhasebeTR

Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler (2) / Engin Malay

 Mesleki yeterlilik belgesi (MYK) konusuna bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Hangi meslekler kapsamda?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile kırk meslekte belge zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mesleklere aşağıdaki linkten ulaşılabilinir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150525-4.htm

Sözünü ettiğimiz Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğuna daha sonra 24 Mart 2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 2016/01 Sıra No.lu Tebliğ ile 8 meslek daha ilave edilmiş ve böylece toplam 48 meslekte belge alma zorunluluğu getirilmiştir.

2016/1 no.lu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilinir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324-8.htm

Hangi mesleklerin sınav ücretleri karşılanacak?

Bakanlıkça yayınlanan tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavların sınav ve belgelendirme ücretleri Bakanlar Kurulu'nun yayımladığı tarife kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Sınavların tarifede yer alan limitin üstünde olması halinde bu farkın adaylar tarafından karşılanması gerekmektedir.

Belge alma zorunluluğu ne zaman başlayacak?

Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 no.lu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26 Mayıs 2016 tarihinde başlarken, daha sonra yayımlanan 2016/1 no.lu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25 Mart 2017 tarihinde başlayacak.

Belge alma zorunluluğu aranmayacak durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacak.

 

Sınav ve belge ücretlerine ilişkin devlet yardımı var mı?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Ayrıca sınavda başarısız olanların adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmaz.

Daha fazla bilgi, http://www.myk.gov.tr web adresinden alınabilir.

(Gazete Yenigun | 11.05.2016)

GÜNDEM