BASINDAN YAZILAR
İşverenler Dikkat! “Mesleki Yeterlilik’te 26 Mayıs Can Yakacak!” / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

İşverenler Dikkat! “Mesleki Yeterlilik’te 26 Mayıs Can Yakacak!” / İbrahim Işıklı

 Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki yeterliliklerinin olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Söz konusu kapsama giren mesleklere standart oluşturmak amacıyla, ülkemizde de mesleki yeterlilik belge alınması zorunluluğu önce 40 meslek için daha sonra ek olarak 8 meslek için daha getirildi.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Bu zorunluluk, özellikle inşaat sektörünü vuracak. Mesleki yeterlilik belgesi olmayan inşaat işçileri 25 Mayıs 2016 tarihinden sonra şantiyelerde çalışamayacak. Ancak mevcut durumda kapsama giren işçilerin çok küçük bir kısmı belge alabilmiştir. Uygulama hakkında netliğin fazlaca oluşmaması, bu mesleklerin sektörlere göre ayrılması, bilgilendirmenin de yeteri kadar yapılamaması yeteri kadar çalışana bu standardı kazandıramamaya yol açmıştır.

5544 sayılı MYK Kanun'un 2. maddesine göre, tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında kalmaktadır.

Bunların haricindeki bütün mesleklere ilişkin yeterliliklerde MYK belgelerinin verilmesi zaman içinde söz konusu olacaktır. Yani neredeyse tüm meslekler için bu belge zorunluluğu bir süreç içerisinde uygulamaya geçecektir.

Ancak belgelendirme süreci iş piyasasının öncelikleri, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sınav ve belgelendirme kuruluşlarının yetkilendirdikleri mesleklerde belgelendirme yapılabilmekte olup bu mesleklerin sayısı sistemin yaygınlaşmasına paralel olarak artacaktır.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre kurum tarafından sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluşlarının, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN ISO/IEC 17024 (Uygunluk Değerlendirmesi - Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar) standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir.

Akreditasyon sınav ve belgelendirme sisteminin oluşturulması, dokümantasyonu, uygulanmaya başlanması ve ardından akreditasyon kuruluşu tarafından yerinde denetimleri içeren bir süreçtir.

İdari para cezası var!

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü tarafından her bir çalışan için 500 Türk Lirası idari para cezası verilecektir.

Bu durumda, örneğin inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir işverenin mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan 40 sıvacı çalıştırması, 20 bin TL’lik idari para cezası olarak kendisine dönecek.

Sınav ücretleri ne olacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla belirlenecektir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler sadece bir kez yararlanabilecektir. Bu sebeple sınava iyi hazırlanmak gerekiyor.

 

(Dünya Gazetesi | 27.04.2016)

GÜNDEM