BASINDAN YAZILAR
Çocuk İşçi / Vedat İlki - MuhasebeTR

Çocuk İşçi / Vedat İlki

 Bugün 23 Nisan Çocuklara değer verilen bir bayram olarak ülkemizde kutlanıyor.

Küçükler ,büyüklerin yönetimde söz sahibi olduğu kurumlarda gelecekte bu makamları biz temsil edeceğiz mesajıyla, koltuklara oturur iken,bazıları da sokaklarda,tarlalarda,izbe ve kötü çalışma koşulları olan yerlerde çalışarak evlerine ekmek götürme derdinde olacaklar.

Aslında çalışan çocukların eğitimleri aksadığı gibi,okul hayatları da sonlanıyor.

Bugünlerde ülkemiz de Suriye göçmenleri ,onların çocukları sokaklarda para kazanma uğruna yaptıkları mücadele ,her gün gözlerimizin önünde cereyan ediyor.

Göçmen aile çocukları ucuz işgücü olarak kullanılıyor.

Oysa ülkemizde IPEC tanınmış olsa da göçmen çocuklar kötü koşullarda çalışmaya zorlanıyor.

Çocuk işçilerde , kötü çalışma koşullarında iş kazalarıyla vücut bütünlüğü bozulmakta ,hayatlarını kaybetmeye devam ediyorlar.

Çocuk işçiliği,çocuğun çocukluğunu yaşamasını engeller.Fiziksel ve zihinsel anlamda gelişimini sekteye uğratır.

Kısaca;

Çalışan Çocuklar(Göçmen,göç eden ailelerin çocukları da dahil)

a.)Zihinsel,fiziksel ,ahlaki açıdan tehlike yaratır.

b.)Eğitimleri kesintiye uğrayacaktır.

c.)Okullaşma süreçleri düşecektir.

ç.)Çalışan çocuk hem okul hem çalışma hayatı denilerek dengesiz bir ortama sürüklenecektir.

Çocuk işçilerin aileleri yoksul olduğundan çoğu zaman bu iş kazalarını saklıyor,işverenlerden para alarak davalardan vazgeçiyorlar.

Her yıl ülkemizde ortalama 50 yada 60 çocuk işçi ölüyor yada sakat kalıyor.

4857 sayılı İş Kanununda Çocuk İşçilik Nasıl Tanımlanıyor(4857/71)

15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır.

 Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.

Yasa düzenleyen 15 yaşını doldurmamış,16 yaşından gün almamış çocuklar çalıştırılmaz demiştir.(Sanayi de yada İş Kanununa tabi işyerlerinde)

14 yaşını doldurmuş,15 yaşından gün almışsa ilk öğretimi 4+4 bitmişse ,Lise çağında ise okulluna devamına engel olmayan yönetmelik ekinde belirtilen hafif işte çalışır denilmiştir.

14 yaşından küçük 4+4 devam ediyorsa sadece sanat,kültür ve reklam ile ilgili faaliyetlerde izin alarak çalışır denilmiştir.

Buna göre SGK kayıt altına alınacak emrini vermiş,6331 göre İş Sağlığı ve Güvenliğine göre kanun,yönetmelik hükümlerini uygula demiş.

Burada denetim devreye girmelidir.

Denetimde titizlikçe izlenecek yol;

Çocuk işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.

Şayet yukarıdaki hükümlere uyulmazsa idari işlemler yapılmalıdır.

Çocuklar yasalarda belirtilen çalışma sürelerine uyulması gerekir;

Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7 ve haftada 35 saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde 5 saat ve haftada 30saatten  fazla olamaz. Bu süre, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilir. Okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde 2  ve haftada 10 saat olabilir.

Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Özellikle bugünlerde denetimler sıklaştırılmalı,disipline edilmesi gerekir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2016 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.560

 

Yasalar,cezalar var.

Gerçek

 

Çocuk işçiliği var.....

(Ali Tezel | 23.04.2016)

GÜNDEM