BASINDAN YAZILAR
Yatırımlarda Devlet Yardımlarında Neler Değişti! / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Yatırımlarda Devlet Yardımlarında Neler Değişti! / İbrahim Işıklı

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’lerde öngörülen teşvik ile üretimin ve istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi amaçlanmaktadır. Teşvik kapsamında, kalkınmışlık düzeyleri dikkate alınarak altı bölge planlanmış olup, teşvikten yararlanma süreleri ve getirileri bu bölgelere göre değişmektedir. Uygulamanın usul ve esasları 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

08.04.2016 tarih ve 29678 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/8715 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile değişiklikler yapılarak faiz desteği, sigorta prim desteği, vergi indirimine esas sürelerde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

Faiz desteği

Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/ 12/ 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülecektir.

Sosyal sigortalar prim desteği

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta prim desteğine esas süre 1 yıl uzatılmıştır. Dolayısıyla aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerle sigorta prim desteği sağlanacaktır.

catssvsvsv.jpg

Vergi indirimi

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında vergi indiriminde yatırımın başlamış olma tarihi 31/ 12/ 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) olarak uzatılmıştır Başka bir deyişle, yararlanma süresi bir yıl uzatılmıştır.

İlave olarak, büyük ölçekli yatırımlar kapsamına “Havalimanı Yatırımları”da eklenmiştir. Böylece hızla büyüyen ve önemli istihdam alanlarından birisi olan havacılık sektöründe de önemli yatırımların önü açılmaktadır.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 13.04.2016)

GÜNDEM