BASINDAN YAZILAR
Yıllık İzinlere Yeni Düzenleme / Arif Temir - MuhasebeTR

Yıllık İzinlere Yeni Düzenleme / Arif Temir

 Çalışma hayatında yıllık izin kullanımından, prim teşvikine  ve gençlerin genel sağlık sigortası prim borçlarının  affına ilişkin bir çok alanda düzenlemeler içeren  “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde. Kanun tasarısı, çalışanları yakından ilgilendiren yıllık iznin bölünmesi konusunu yeniden düzenliyor. Bu düzenlemeye göre yıllık izin süresi yıllık iznin kullanımına göre artabiliyor. 

Yıllık iznin bölünme sayısı  

Mevcut durumda yıllık izinler tarafların anlaşması ile en fazla 3’e bölünüyor. Yıllık iznin bir bölümü 10’günden aşağı kullanılamıyor. Yeni düzenlemeye göre yıllık izin  5’e bölünebilecek ve bir bölümü 6 günden az olarak kullanılamayacak. Yıllık izninin 5’ bölünmesi işçi ve işverenin anlaşması ile mümkün olabilecek. 
Yıllık izin süreleri 

■ İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin veriliyor. Buna göre İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 

■ Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, 

■ Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 

■ Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamıyor.  

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yukarıda belirtilen yıllık ücretli izin sürelerine dörder gün ekleniyor.  18  ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamıyor. 

İzin süresi artabiliyor 

Yukarıda belirtilen izin süreleri izin kullanma zamanına göre artabiliyor.  Eski sistemde işçilerin izinleri üçe bölünüyor ve bir bölümü 10’günden aşağı olamıyordu. Bu durumda 10 günlük sürede işçinin hafta tatili kullanması gereken süre izin süresine ekleniyor. İşçi haftada bir gün hafta tatili kullanıyorsa işçinin kullanması gereken izin 11 gün oluyor. 

Yeni sisteme göre işçinin izninin bir bölümü 6 günden aşağı olamayacak. 6 gün izin kullanan işçinin 7 günü hafta tatiline denk geleceği için 6 gün izne çıkan 7 gün yıllık izin kullanacak. Buraya kadar eski ile yeni aynı. 

Bir yıllık kıdemi olan işçi, yeni sistemde 14 günlük yıllık izninin bir bölümünü 6 gün, kalan 8 gününü 4 farklı zamanda 4 parça halinde kullanabilecek. Buna göre işçi bu izninin her parçasını 2 gün şeklinde veya bir bölümünü 5 gün kalanı da 1’er gün şeklinde 3 parça olarak kullanabilecek. Burada dikkat edilmesi gereken husus yıllık izin sürelerinin başlangıç veya bitiminin hafta tatiline veya dini ve ulusal  bayramlara denk getirilmesi. Bayramlardan önce veya sonraya yıllık izin sürelerinin denk getirilmesi 1 gün yerine işçilerin 3 veya 4 gün yıllık izin kullanmalarını sağlayacak. Örneğin 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs tarihlerinden bir gün önce yıllık izin kullanılması durumunda izin süresi 2 gün olarak uzayacak. 

Hemen belirtelim yıllık iznin ne zaman kullanılacağına işveren karar veriyor. İşveren işçilerin daha fazla izin kullanmasını istemeyebilir. Bu durumda da izin süreleri hafta tatiline veya bayrama denk getirilmeyebilir. Böylece fazla izin kullanma avantajı kaybedilmiş olur. 

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 08.04.2016)

GÜNDEM