BASINDAN YAZILAR
Vakıflar Primsiz Ödemelerde Tamamlayıcı Hizmet Verir-4 / Vedat İlki - MuhasebeTR

Vakıflar Primsiz Ödemelerde Tamamlayıcı Hizmet Verir-4 / Vedat İlki

 TEDAVİ YARDIMLARI VAR

 

Sağlık güvencesi bulunmayan, fakir ve garip olduğu tespit edilen hastaların tedavileri vakfiye şartları doğrultusunda hastane imkânları ile sınırlı olarak ve diğer hastalarla aynı kalitede ücretsiz yapılır. Zorunlu hallerde hastanede bulunmayan her türlü tıbbi malzeme dışarıdan temin edilir.

 

Fakir ve garip hasta haklarından yararlanacak olanlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar,

b) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre maaş alanlar,

c) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu gereğince, korunmaya muhtaç çocuklar hakkında mahkemece verilmiş ilamı olanlar,

ç) Vakıf aşevi hizmetinden faydalananlar,

d) Şehit aileleri ve gaziler.

 

KABUL ŞARTLARI NEDİR?

Fakir ve garip hastalar hastane baştabipliğince belirlenmiş büroya müracaat ederler. Hastanın beyanı doğrultusunda  yöentemelik ekinde yer alan form düzenlenir.

Formda belirtilen bilgiler hastane baştabipliğince tetkik edilerek değerlendirilir.

Acil olarak hastaneye müracaat eden fakir ve garip hastaların beyanlarına itibar edilerek tıbbi işlemleri yapılır.

Ayaktan ve yatarak tedavi için hastaneye müracaat eden fakir ve garip hastaların beyanı doğrultusunda yönetmelik ekinde yer alan form düzenlenerek tıbbi işlemleri başlatılır. İlgili polikliniğe sevk edilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sağlık güvencesi olduğu tespit edilen hastaların tedavi, ilaç ve tıbbi malzeme giderleri Sosyal Güvenlik Kurumundan tahsil edilir.

Fakir ve garip hastaların gerektiğinde yol, cenaze ve benzeri giderleri karşılanabilir.

 

 

SÜRİYELİ MÜLTECİ YABANCI OLUP GARİPLEREDE BAKAR MİLLİYET AYIRT ETMEZ

 

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu fakir kişilerin muayene ve tedavileri ücretsiz olarak yapılabilir.

 

SON SÖZ:

 

VAKFET ,

YAŞAT,

 

YAŞA

(Kaynak: Ali Tezel | 08.04.2016)

GÜNDEM