BASINDAN YAZILAR
AYM Sendikal Ayrımcılığa İzin Vermedi / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

AYM Sendikal Ayrımcılığa İzin Vermedi / Mehmet Bulut

 Sendikacılık, işçilerin bir arada ve daha güçlü olmaları, haklarını daha iyi arayabilmeleri ve dayanışma içinde olmaları için oldukça önemli. Ancak ne yazık ki ülkemizde sendikalılaşma oranı çok düşük seviyede. Öyle ki ülkemiz sendikalılaşma oranında ILO verilerine göre yüzde 4’lük oranla OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada.
 

Bu oran bizlere sendikacılığın ülkemizde ne kadar basit algılandığını ve istenildiği zaman sendikalı işçilere negatif ayrımcılık yapılabildiğini gösteriyor. İşverenler ve devlet sendikacılık dendiği zaman bir adım geri atıyor ve kendilerine biat etmeyen, haklarını arayan sendikaları bir öcü gibi görüyor. Bu da mensup olunan sendikaya göre işçiler/memurlar arasında farklı muameleyi beraberinde getiriyor.
 

Ancak Resmi Gazete’de yayımlanan bir Anayasa Mahkemesi kararı ile sendikal ayrımcılığa yönelik önemli bir hükme imza atıldığını gördük.

 

Belediyeden sendikalara farklı muamele
 

Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile ilgili olay İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde geçiyor. Belediye-İş Sendikası’nda yöneticilik yaptıkları için iş sözleşmeleri askıda olan işçiler sendikadaki görevlerinin bitmesi üzerine tekrar belediyedeki işlerine dönmek istiyorlar. Ama Büyükşehir Belediyesi toplu iş sözleşmesindeki bir maddeye dayanarak bu kişileri işe almıyor ve kıdem tazminatlarını ödeyerek sözleşmeleri feshediyor.
 

Buraya kadar herhangi bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Ancak Büyükşehir Belediyesi, belki de kendisine daha yakın hissettiği, Hizmet-İş Sendikası yöneticilerini görevleri sona erince geri işe alıyor.
 

Bunun üzerine Belediye-İş Sendikası üyeleri sendikal ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla iş mahkemesine işe iade davası açıyor ancak dava süreci aleyhlerine sonuçlanıyor. Bundan sonra da haklarını aramak için Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çalıyorlar.    

 

Eşitlik ilkesi ihlal edildi
 

Anayasa Mahkemesi başvuruyu inceledikten sonra önemli bir karara imza attı ve karar da dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, işe iade talepleri değerlendirilirken “objektif ve makul bir haklı neden” olmaksızın işçilere, bağlı oldukları sendika dikkate alınarak farklı muamele yapılmasının “meşru bir amacının olmadığı” sonucuna varılmış.
 

Bu sebeple de anayasanın 10. maddesinde güvence altına alınan eşitlik ilkesinin (ayrımcılık yasağının) ihlal edildiğine karar verilmiş. 

 

İşten çıkarmada sendikacılık sebep olamaz

 

İş mevzuatımıza göre sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak ile işyeri sendika temsilciliği yapmak işten çıkarmada geçerli bir sebep sayılmıyor.
 

30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde de her ne kadar işten çıkarmada geçerli bir sebebe gerek görülmese de sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarma durumunda işveren kötü niyet tazminatı ödüyor ve işe iade mümkün oluyor.

Sendikal tazminat ödenir

Ayrıca geçen sene yayımlanan bir başka AYM kararı ile sendikal özgürlüğe ilişkin önemli bir düzenleme daha yapılmıştı ve sendikal tazminat almanın kapsamı genişletilmişti.
 

İşçilerin işe alınması, çalışma şartlarındaki ayrımcılık veya çalışmaya son verilmesi, işten çıkarılması durumu sendikal faaliyet veya üyelik nedeniyle söz konusu ise işveren sendikal tazminat ödemek zorunda.
 

Anayasa Mahkemesi kararı ile sendikal tazminatın kapsamına sadece 30’dan fazla işçi çalıştırılan işyerleri değil diğer işyerleri de alınmıştı.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 06.04.2016)

GÜNDEM