BASINDAN YAZILAR
Torba Tasarı'da Prim Teşviki Var / Arif Temir - MuhasebeTR

Torba Tasarı'da Prim Teşviki Var / Arif Temir

 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne  21.03.2016 tarihinde sunulan “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanmakta olan ve aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden (549 TL’den) az olan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği getiriliyor. Asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarının tamamı istihdam edilenin işe başladığı tarihten itibaren bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkili olacak. 

Şartları neler? 

■ Çalıştırılacak şahsın Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasında olması, 

■ İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması, 

■ 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi, 

■ Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca karşılanmayan tutarı yasal süresi içinde ödemesi, 

■ Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış olması halinde, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin teşvikten yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. 

Teşvikten yararlanmayacaklar 

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında prim teşviki uygulanmayacak. Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamayacak. 

(Güneş Gazetesi | 29.03.2016)

GÜNDEM