BASINDAN YAZILAR
Bir Başarısızlık İtirafı: Taşeron İşçiye Kadro / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Bir Başarısızlık İtirafı: Taşeron İşçiye Kadro / Mehmet Bulut

 Kamuda taşeron işverenlerin yanında çalışan işçilerin kadroya alınması yakında sonuçlanacak. Peki, bu konunun gerçek yüzü nasıl? Düzenlemenin yapılması bir başarı mı, yoksa başarısızlığın itirafı mı?
 

Taşeronlaşma sorununun çözümü ve kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınması gibi vaatler her seçim öncesinde mutlaka gündeme geliyor. Nitekim geçen sene yapılan genel seçimlerde de taşeron işçi meselesi en başlarda kendisine yer buldu. Hükümet de göreve başlayınca bu konunun çözümü için kolları sıvadı ve izlenecek yol yavaş yavaş netleşmeye başladı.
 

Hükümetin yaptığı ilk açıklamalara göre, kamu idareleri, belediyeler ve il özel idarelerindeki yaklaşık 700 bin asıl ve yardımcı iş yapan taşeron işçisi düzenlemeden faydalanacak.

Ayrıca, kadroya geçebilmek için;
 

 Taşeron işçilerin 1 Kasım’dan önce kamu kurumlarında çalışıyor olması, 
 

 Halen çalışmaya devam ediyor olmaları,
 

 Bu kişilerin, devlet memurluğuna atanmak için aranan şartları taşıması,
 

 Emekli aylığı almaya hak kazanmamış ya da 65 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Sürekli beklenti olacak

 

Taşeron işçilerin kadroya alınması hiç kuşkusuz çalışma hayatındaki sorunları ortadan kaldırmayacak. Sadece bu sorunları çeken yaklaşık 700 bin işçi biraz nefes alacak. Ancak hiç kuşkunuz olmasın bir kere kapı aralandığı için, bu mesele sürekli gündeme gelecek.
 

Her seçim öncesinde veya her gündem değiştirme ve popülist bir proje ihtiyacı olduğunda diğer taşeron işçileri de kadroya geçme beklentisi içinde olacak.

Başarısızlık kadro ile örtülecek (mi)?

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasına karşı çıkanlar, genellikle “popülist” bir uygulama olduğunu ve devlet bütçesine ekstra yük getireceğini belirtiyor. Ancak bu eleştiriler sadece buzdağının görünen küçük kısmını karşılıyor. Aslında bu durum, çok daha büyük bir sorunun varlığını bizlere gösteriyor.
 

Ülkemizde işsizlik ve kayıt dışı istihdamdaki yüksek oranlar beraberinde çalışma koşullarındaki sıkıntıları da getiriyor. Bu sıkıntılardan bazıları şöyle:
 

 Ücret seviyelerindeki düşüklük
 

 Ücretlerin zamanında ödenememesi
 

 Çalışma sürelerine uyulmaması ve işçilerin kurallara uyulmadan fazla çalıştırılması
 

 Tatil ve izin kullanımında işçilerin mağdur edilmesi
 

 Kıdem tazminatı ödenmemesi
 

 İstikrarsız çalışma ilişkileri
 

Saydığım bu sorunlar taşeron işçileri için de geçerli. Birçok kamu kurumunda, taşeronlar tarafından çalıştırılan işçiler ücret, çalışma süresi, izin gibi konularda sorun yaşıyor ve işsiz kalmamak için de herhangi bir yere şikâyette bulunamıyorlar.
 

Bir bakıma, taşeronluk sisteminde yaşanan bu sorunlar nedeniyle, sürekli bu işçilerin kadroya geçirilmesi ve aslında kanunda var olan haklarını kamuya bağlı çalışarak almaları hedefleniyor. Yani devlet diyor ki: “Ben özel sektörü ve taşeronları denetleyemiyorum, İş Kanunu’nda işçilere verilen hakların uygulanmasını sağlayamıyorum, bu konularda başarısızım, bu sebeple de taşeron işçilerini kadroma alıyorum.”

Sınav sistemi sağlıklı işleyecek mi?

Yapılan açıklamalara göre kadroya alınacak işçiler sınava tabi tutulacak ve her kamu kurumu sınavı kendisi yapabilecek. Ayrıca sınavın illa ki yazılı olmasına gerek yok, sadece sözlü sınavla kadroya geçirilme mümkün olacak. Bu ifadeler ister istemez alımların ne kadar objektif olacağını aklımıza getiriyor.
 

Kanun çıktıktan sonra, taşeron işçileri parti il teşkilatlarına, sendikalara vs. torpil bulmak için sıraya gireceklerdir. Ne yazık ki ülkemizin gerçeği bu.

Özel sözleşmeli personel olacaklar

 

Son olarak getirilecek uygulama ile ilgili birkaç başlığı da verelim:
 

 Kadroya geçen işçiler “özel sözleşmeli personel” olacak. Devlet Memurları Kanunu’na bu şekilde yeni bir statü eklenecek.
 

 Kapsama giren personel, yasa çıktıktan sonra 1 ay içinde çalıştıkları kurumlara başvuruda bulunacak.
 

 İşçiler, kadroya geçince eski işlerini yapmaya devam edecekler.
 

 Sözleşmeler üçer yıllık yapılacak.
 

 Alınan ücretler değişmeyecek. Memurlar ve diğer sözleşmeli personelin tabi olduğu toplu sözleşme hükümlerine tabi olacaklar.
 

 Sosyal güvenlikleri 4/a kapsamında devam edecek.

(Meydan Gazetesi | 25.03.2016)

GÜNDEM