BASINDAN YAZILAR
2016 Yılında Asgari Ücretten Emekli Maaşı Ne Kadar? / Vedat İlki - MuhasebeTR

2016 Yılında Asgari Ücretten Emekli Maaşı Ne Kadar? / Vedat İlki

Okurum sitem dolu bir mektup yazmış, emekli olup  Bin TL elimize  geçecek diyorlardı.Böyle bir emekli aylığı bana bağlanmadı.

SGK'da ilgili  memura sorduğumda Nisan da bu maaşım azda olsa artacağını söyledi.

Sizce bu maaşla geçinme imkanım olur mu?

Buna da şükür diyoruz,oysa çarşı pazar almış başını gidiyor,korkuyorum hasta olup emekli aylığımın ilaç ve hastane katkı paylarına gideceğine,eşim ve çocuklarıma hasta olmayın olursanız eve ekmek alamam diyorum.

Umarım promosyon uygulaması hayata geçer,emekliden ilaç,hastane ve katkı payları kalkar diyerek sonlandırıyor.

Gün Dökümleri aşağıdaki görüldüğü gibi,tüm çalışma hayatı sigortalının Asgari Ücretten geçmiştir.

506 sayılı Kanunda aranan yaş,sigortalılık süresi ve prim günü yasal olarak dolmuştur.

YILLAR

 GÜN TOPLAMI

2000 Öncesi

1651

2000-2008/Eylül

1610

2008/Ekim sonrası

2670

Toplam

5931

 

2000 öncesi ABO hesaplaması;

A1 dönemi için ABO1

5000 günden sonraki her 240 gün için % 1 ilave edilecek.

5000 günden eksik her 240 gün için % 1 eksiltme yapılacak.

Kadın 50 erkek ise 55 yaştan sonraki her tam yaş için % 1 ilave edilecek.

Kıst yıl ve kıst yaşlar dikkate alınmayacak.

5931-5000=931/240=3 Yıl

ABO1:%63

2000-2008/Eylül Dönemi ABO hesaplaması;

A2 dönemi için ABO2

İlk 3600 gün için % 35

Sonraki 5400 günün her 360 günü için % 2 ilave edilecek.

9000 günden sonraki her 360 gün için % 1,5 ilave edilecek.

Yaşlardan ilave yapılmayacak. Kıst yıllar dikkate alınmayacak.

5931-3600=2331

3600=10*3,5=35

2331/360=6*2=12

ABO2:%47

2008/Ekim ve Sonrası ABO hesaplaması;

B dönemi İçin ABO3

Her yıl yani her 360 gün için ABO3 % 2 alınacak.

Kıst yıllar ABO3 hesabında dikkate alınacak.

Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır.

5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 öncesi 3600 prim gün sayısını doldurmamış olan sigortalıların yaşlılık aylığı bağlama oranının hesabında, sigortalının 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 sonrası geçen ve Kanunun yürürlük tarihini Ekim 2008 öncesi prim gün sayısını 3600 güne tamamlayan hizmet sürelerinin her 360 günü için % 3 oranı esas alınacaktır.

Ancak, bu hesaplama şekli 30.04.2008 (dahil) öncesi sigortalı olanlar için uygulanacak, 01.05.2008 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar hakkında uygulanmayacaktır.

 

3600-3261=339/360=0,94*3=2,82

5931-339=5592/360=15,53*2=31,06

31,06+2,82=33,88

ABO3:%33,88

ÇALIŞTIKÇA AYLIK BAĞLAMA ORANI AZALIYOR

ABO1:%63 ABO2:%47 ABO3:%33,88

MAAŞ HESAPLANMASI:

2000 öncesi ve 2000 Sonrası -2008 /Eylül Dönemini hesapladığımızda Alt sınır aylığı kontrol ediyoruz.

Alt sınır aylığında kaldığından dolayı;

286,90 TL.

2016 Yılına göre taşıyoruz.

A)DÖNEMİ:572,34 TL. tespit ediyoruz.

B )DÖNEMİ:B Aylığı (2008 Ekim sonrası /Ocak 2016)

1243,80x%33,88=421,40 TL.

421,40/5931*2670=189,70 TL.

A+B

572,34+189,70=762,05 TL.

2016 YILI %3,86 Zam,

791,46 TL+100=891,46 TL.

EK ÖDEME DAHİL:927,12 TL.

(Ali Tezel | 24.03.2016)

GÜNDEM