BASINDAN YAZILAR
Riskli İşyerlerine Kapanma Tehlikesi / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Riskli İşyerlerine Kapanma Tehlikesi / Mehmet Bulut

 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik işverenlerin en önemli görevlerinden birisi işyerinde risk değerlendirmesi yapmak. Yoksa işyeri kapatılabilir.
 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işverenlere birçok yükümlülük getiriyor. Bunların herhangi birisi atlandığı zaman iş kazalarına kapı aralandığı gibi bazı yaptırımlarla da karşılaşılabiliyor. Bu sebeple, yükümlülüklerin takibi çok önemli.
 

İşverenler için önemli olan bir görev de işyerinde risk değerlendirmesi yapılması. Risk değerlendirmesi derken şunları kastediyoruz:
 

 İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikeleri belirlemek
 

 Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörleri belirlemek
 

 Tehlikelerden kaynaklanan riskleri analiz ederek derecelendirmek
 

 Kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak
 

İşverenlerin, saydığımız bu analizleri, yani risk değerlendirmesini bizzat yapmasına gerek yok. Çalıştırdıkları iş güvenliği uzmanına ve teknik ekibinize bu risk değerlendirmesi yaptırılabilir.
 

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında sektörler için ayrı ayrı risk değerlendirmesi rehberleri hazırlanmış. Bu rehberlere bakarak kolayca risk değerlendirmesi yaptırabilirsiniz.

İşyerindeki zayıf yönler tespit edilmeli

 

İşyerinizde risk değerlendirmesi yaparak bir bakıma zayıf ve dikkat edilmesi gereken yönlerinizi tespit etmiş oluyorsunuz. Böylece yaşanabilecek bir iş kazası öncesinde gerekli tedbirleri alma imkânını da sağlıyorsunuz.
 

Çünkü işveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirlemek zorunda.
 

Nitekim risk değerlendirmesi yapılırken şu hususların dikkate alınması gerekiyor:
 

 Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
 

 Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
 

 İşyerinin tertip ve düzeni.
 

 Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel gruplar ile kadın çalışanların durumu.

Risk değerlendirmesi yapmayan işyeri kapatılır

 

Risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda bazı işyerlerinde iş durdurulabiliyor. Yani bir bakıma risk değerlendirmesi yapılana kadar işyeri kapatılıyor.
 

Bu durum tüm işyerleri için geçerli değil. Risk değerlendirmesi yapılmaması halinde faaliyeti durdurulacak işyerleri şunlar:
 

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işyerleri
 

 Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işyerleri
 

 Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerleri
 

Bu şekilde kapatılan işyerleri risk değerlendirmesi yapıp durumu bağlı oldukları il müdürlüğüne bildirmeleri durumunda işyerleri tekrar açılıyor.

İşyerlerine 17 bin TL ceza var

İşyerinizde risk değerlendirmesi yapmazsanız idari para cezası ödemeniz gerekiyor ve tutarı da oldukça fazla. Ayrıca bu cezalar az tehlikeli veya tehlikeli olma durumuna ve işçi sayısına göre değişiyor.
 

Örneğin, 50’den fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyeri risk değerlendirmesi yapmaz ise yaklaşık 11.700 TL idari para cezası ödemek zorunda. Bundan başka eğer bu işyerinde risk değerlendirmesi yapılmamaya devam edilirse her ay için yaklaşık 17.500 TL ceza ödenmesi gerekiyor. Kısacası risk değerlendirmesi yapmamanın külfeti oldukça fazla.
 

Cezalar bununla da bitmiyor. Ayrıca işveren, risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmaz ise 5.850 TL’ye kadar ceza ödemek zorunda.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 18.03.2016)

GÜNDEM