BASINDAN YAZILAR
Gün Gelecek Herkes Ev Hizmetlisi Olacak / Vedat İlki - MuhasebeTR

Gün Gelecek Herkes Ev Hizmetlisi Olacak / Vedat İlki

 Bu replik  aslında hiç yabancı değiliz.

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinin 46'lık Basri'sinin günümüze göndermesidir.

Ekim 2008 sonrası isteğe bağlı sigortalılığı 4/a sigortalılığı(SSK)olanların günleri Bağ-Kur sayıldığından dolayı bir çok işe giremeyen kimseler için kadın/erkek  ayrımı olmadan EK/9 kapsamında sigortalı olarak 4/a eksik günlerini tamamlamaya çalışacaklardır.

Günümüzde büyük kentlerde eşlerin birlikte çalışma hayatına girmeleriyle, yaşadıkları konutlarında yardımcı olacak kişilere,yaşlı ve çocuklara bakacak kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri ev hizmeti sayılacaktır.

Çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakımevi vb yerlerde yapılması da ev hizmeti sayılacaktır.

Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır.

01/04/2015 itibaren uygulama yürürlüğe girmiştir.

1 Nisandan itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılıp yapılmadığına göre işlem yapılacaktır.

Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek, sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir.

Ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenleri tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir.

Tercihte ağırlıklı olarak 10 günden az kayacaktır.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranlar

“www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir.

Bu şekilde müracaat edecekler “e-hizmetler” menüsünden “SGK”yı seçerek “4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama” ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır.

“www.turkiye.gov.tr” uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM” düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

“www.turkiye.gov.tr” uygulaması aracılığı ile müracaat edenler iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığı ile ödeyebileceklerdir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde “EV HİZMETLERİNDE ON GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILACAKLARA İLİŞKİN FORM”un “Çalışma devamlı mı ?” kısmının işaretlenmesi yeterlidir.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları (emeklilik) ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkan sağlanmış olup sigortalıların bu primi ödemeleri için SGK'na müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli olacaktır.

 Sigortalılar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecek olup bu sürenin geçirilmesi halinde primin bir daha ödenme imkanı kalmayacaktır.

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışması olanlar uzun vade ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanabilecekler. Prim ödememeleri halinde ise sağlık yardımları önceki statüleri üzerinden verilmeye devam edecektir.

Örneğin eşinden dolayı sağlık yardımlarından yararlanan ev hizmetlerinde gündelikçi olarak çalışan kadın sigortalının uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödememesi halinde eşinden dolayı sağlık yardımı almaya devam edecektir.

Babasından dolayı yetim aylığı alan kızın ev hizmetinde 10 günden az çalışması uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödenmemesi halinde yetim aylığı kesilmeyecek, sağlık yardımlarını almaya devam edecektir.

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmayacak olup sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir.

Ayrıca;

ü    İşyeri tesciline ilişkin işyeri bildirgesi,

ü    Sigortalı tesciline ilişkin işe giriş bildirgesi,

ü    Prim tahakkuk ve ödemeler için aylık prim ve hizmet belgesi,

ü    Sigortalının işten ayrılması halinde düzenlenen işten ayrılış bildirgesi

10 günden az sigortalı çalıştıranlardan alınmayacaktır.

(Kaynak: Ali Tezel | 10.03.2016)

GÜNDEM