BASINDAN YAZILAR
Sosyal Hizmetler Elinde Yetişen Kişiyi İşe Alan İşverene Sağlanan Prim Desteği / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Sosyal Hizmetler Elinde Yetişen Kişiyi İşe Alan İşverene Sağlanan Prim Desteği / Ahmet Metin Aysoy

 Sosyal Destekler Rehberi’mize, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan kişiye, devletin iş imkanı sağlamak için özel sektör işverenlerine sunduğu önemli bir sigorta prim teşvikini  inceleyerek devam edeceğiz.  İşte ayrıntılar:

1- Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenleri işe alan özel sektör işverenleri bu teşvikten yararlanacaktır.

2- Bu teşvik kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde,  prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (asgari ücret üzerinden) hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanacaktır.

3- Söz konusu prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Bu teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazine’ce karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.

4- Teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin, sigortalının yukarda belirttiğimiz koşulları taşıdığını içeren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yazısı ile sigortalının teşvik kapsamında olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

5- Asgari ücret alan bu kapsamdaki işçi için işverenler prim ödemeyeceklerdir. Asgari ücret üzerinde ücret alan sigortalı için ise ödenecek sigorta primi hesaplanırken bu yazıda izah ettiğimiz teşvikle birlikte 5 puanlık indirim de uygulanabilecektir.

Örnek : 2016 yılında aylık 2.000 TL brüt ücretle işe alınan teşvik kapsamındaki sigortalı için önce, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinde öngörülen 5 puanlık teşvik uygulanacaktır.

2.000 x 5/100 =  100 TL

Sonra konumuz olan teşvik (2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu EK 1.maddede yer alan teşvik) asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

-1.647x29,5/100= 486TL

-Sigorta teşvikleri 100+486= 586 TL

-İşsizlik sigortası teşviki

1.647x3/100= 49 TL

-Teşvik öncesi toplam sigorta primi

2000 TLx37,5/100= 750TL

-Ödenecek toplam sigorta primi

750-586-49= 115 TL

Kaynak

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu EK Madde 1

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 81

(Kaynak: Star Gazetesi | 05.03.2016)

GÜNDEM