BASINDAN YAZILAR
Kira Geliri Elde Edenler Dikkat! - MuhasebeTR

Kira Geliri Elde Edenler Dikkat!

 Ülkemizde “kira” kavramı ile tanışmayan insan yoktur. Ya kiracı ya da mülk sahibiyiz.

Türkiye’de yaklaşık 22 milyon konut olduğu dikkate alındığında; tespitimizin doğruluğu ortaya çıkacaktır.

 

Türkiye’de 2014 yılında elde ettikleri kira geliri nedeni ile beyanname veren mükellef sayısı 1.383.925, ilk defa Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi veren mükellef sayısı 144.425’tir. Bu kişilerin beyan ettiği kira geliri 27.229.449.349,21 TL, hesaplanan vergi ise 3.943.222.431,62 TL’dir.
Kira geliri olan vatandaşlar; Maliye bizi nereden yakalayacak diye düşünürlerse; büyük hata yaparlar. Bu hata onlara Vergi +Vergi Ziyaı Cezası+ Gecikme Faizi olarak geri dönecektir.
Şöyle ki; Maliye Bakanlığı 2014 yılı içerisinde elde edilen Gayrimenkul Sermaye İradı Beyan Dönemi’nin ardından;
Banka, PTT, Mernis, tapu, sigorta şirketleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ve kurum içi diğer bilgiler kullanılarak; yapılan analiz ve çapraz kontrol yöntemleri ile veri eşleştirmeleri yapmıştır.

İNCELEMEYE ALINAN MÜKELLEFLER

Bu çalışmalar sonucunda; toplam 164.306 mükellef hakkında Vergi Dairelerince inceleme başlatılmıştır. Görüldüğü üzere; bir yılda toplam 164.306 kira geliri beyannamesi vermek zorunda olan mükellefi tespit eden Maliye Bakanlığı, bu yıl sizleri de yakalayabilir. Aman dikkat!
Maliye Bakanlığı teknolojiye yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaktadır. Bilgisayar çıkmış, mertlik bozulmuştur.
Artık sadece kira geliri için önceden hazırlanmış kira beyannamelerinin yerine; Ücret, Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve İratları da içerecek şekilde “Hazır Beyan Sistemi” getirilmiştir.
Maliye Bakanlığı yaklaşık 1.5 milyon mükellefe mart ayı içinde geçen yıl elde ettiğin gelir şu kadardır, diyerek GİB sisteminde hazır beyannamenizi sunmaktadır.
Gelinen nokta, takdire şayandır.

Sadece mesken kira geliri olanlar

- 2015 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 3.600 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
- 2015 yılı için 3.600 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
- Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
- Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak, söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.
GERÇEK VEYA GÖTÜRÜ YÖNTEM
- Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi bu sistemden de faydalanamazlar.
- Mesken kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
- Götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 3.600 TL istisna düşüldükten sonra %25 oranında indirim uygulanır.
- Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu konutu kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2015 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabilecekler.
- Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri mesken için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.
BELGELER 5 YIL BOYUNCA SAKLANACAK
- Gerçek gider yöntemini seçenler sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin % 5’i tutarını gider olarak gösterebilirler.
- Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları gider belgelerini 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundalar.
- Mükellefler 01/01/2015-31/12/2015 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 25 Mart 2016 akşamına kadar beyan etmek zorundalar. Mesken kirası elde edip beyan vermeyen veya eksik beyan edenler 3.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
- 2015 yılı içerisinde 3.600 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 106.000 TL’yi geçmesi halinde 3.600 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

Sadece işyeri kira geliri varsa

- 2015 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam işyeri kira geliri 29.000 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.
- 2015 yılı Gelir Vergisi tarifesine göre 126.560 TL yıllık işyeri kira geliri için ödenecek vergi çıkmamaktadır.
- Sadece işyeri kirası elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar bu sistemden yararlanamazlar.
ORTAK HİSSE PAYLARI
- Bir işyerine birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu işyerinden elde edilen kira gelirden her bir ortak hissesine düşen kira gelirinin 29.000 TL tutarı aşması halinde ayrı ayrı beyanname vermek zorundadırlar.
- İşyeri kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.
- Götürü gider yöntemini seçenlerin işyeri kira gelirinden %25 oranında indirim uygulanır.
- Kiraya verilen gayrimenkul elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5’i tutarında indirim sadece mesken olarak kiraya verilen gayrimenkul için geçerli olup işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller bu indirimden yararlanamayacaktır.
İBRAZ ETMEK ZORUNDALAR
- Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
- Mükellefler 01/01/ 2015-31/12/2015 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 25 Mart 2016 akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.
- İşyerlerini Basit Usul’e tabi mükelleflere kiraya verenlerin 01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında elde ettikleri kira gelirleri 1.500 TL’yi geçiyorsa GMSİ-Kira Beyannamesi vermeleri gerekmektedir.

(Kaynak: Sözcü | 03.03.2016)

GÜNDEM