BASINDAN YAZILAR
SSK'dan Mı Emekli Olayım Emekli Sandığı'ndan Mı? / Şevket Tezel - MuhasebeTR

SSK'dan Mı Emekli Olayım Emekli Sandığı'ndan Mı? / Şevket Tezel

Emekli Sandığı ve SSK arasında ikramiye farkı var mı? Emekli Sandığı emeklisi de olsanız SSK emeklisi de olsanız emekli olduğunuz tarihte geçerli katsayılar ve son derece-kademe ve ek göstergeniz göz önüne alınarak yapılacak hesaplama ile kamuda geçen süreleriniz bazında ikramiyenizi alabilirsiniz.
OKUR SORULARINA CEVAPLAR

SSK'DAN MI EMEKLİ OLAYIM EMEKLİ SANDIĞI'NDAN MI?
Soru: 02.02.1966 doğumluyum. 15.02.1990 tarihinde MEB'e öğretmen olarak atandım. 15.10.1996 tarihinde MEB'den istifa ettim. 1998 yılından 2013 yılına kadar bir özel öğretim kurumunda öğretmen ve müdür olarak çalıştım. 13.09.2013 tarihinde MEB'e açıktan atama yoluyla tekrar döndüm. İntibaklarımı da yaptırdım. Bu durumda emeklilik şartlarım emekli sandığına göre mi SSK'ye göre mi olacak ve emeklilik ikramiyesi ile emeklilik maaşım neye göre belirlenecek? M.Kerpiç
Sayın Kerpiç,
Öğretmen olarak 2013 yılında yeniden kamu kapsamına geçmişsiniz. Ama 15.10.2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçiliğiniz bulunduğu için hakkınızda 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanacak. Bu da demek oluyor ki en az 15.03.2017 tarihine kadar göreve devam ederseniz derece ve kademenize göre emekli olacak 1.dereceye geldiğinizde 3000 ek göstergeye göre aylık alacaksınız.

Emeklilik tarihi bakımından da 5434 sayılı Kanunun 205 inci maddesine göre emeklilik yaşına tabi olacaksınız. İntibak yaptırdıysanız 1998-2013 yılları arasındaki özel sektörde geçen öğretmenlik sürelerinizin üçte ikisi kazanılmış hak aylık derecenizde değerlendirilmiştir. 15.03.2017 tarihine kadar kamudaki görevinize devam ederseniz son yedi yıl içinde 3,5 Emekli Sandığı yılını tamamlayacağınızdan Emekli Sandığı'ndan emekli olacağınıza göre derece ve kademeye göre emekli olacaksınız demektir.

Yurtdışında çalışanlar Türkiye'den nasıl emekli olabilir?
Çalışma hayatlarını bir döneminde kamuda görev yapmış, diğer dönemlerinde SSK'lı veya Bağ-Kur'lu olmuş memurlar emekli olurken hangi sigortalılıktan emekli olacaklarına karar verirken iyi hesaplamaları gerekiyor.
15.03.2017 tarihinden önce ayrılır ve SSK statüsünden emekli olmak isterseniz de SSK'lı iken geçen süredeki brüt ücretleriniz önem taşır. Emekli Sandığı döneminizdeki matrahlarınız SSK aylık bağlama sistemine göre düşük kalır. SSK döneminizde prime esas kazanç matrahlarınız yani brüt ücretleriniz yüksekse SSK aylık bağlama hesabını bilen bir uzmana hesaplatarak nereden emekli olacağınıza ona göre karar verin.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL OLUR?
İkramiye hakkınıza gelince Emekli Sandığı emeklisi de olsanız SSK emeklisi de olsanız emekli olduğunuz tarihte geçerli katsayılar ve son derece-kademe ve ek göstergeniz göz önüne alınarak yapılacak hesaplama ile kamuda geçen süreleriniz bazında ikramiyenizi alabilirsiniz.
***

GEMİ ADAMI ERKEN EMEKLİ OLUR
20.05.1969 doğumluyum. Sigortalılığa 01.06.1986’da başladım ve 1993 yılından 2002 yılına kadar gemi adamı olarak çalışmalarımdan dolayı 1035 gün 2A’lı çalışmam var. Gemi adam lığı çalışmalarımın emekliliğime ne kadar faydası olur ve ne zaman emekli olabilirim? Hikmet Y.
Sayın Okurum,
Gemi adamları 30.09.2008 tarihine kadar bu kapsamda çalıştıkları her 360 gün için 90 gün ilave sigortalılık süresi kazanıyorlardı. Kazanılan bu sürenin 23.05.2002 tarihine kadar olan bölümü sigortalılık başlangıcını geri çekerken, 23.05.2002’den sonraki kısmı ise çekmez, her iki bölümdeki, bu ilave süreler aynı zamanda tabi olunan yaştan düşürülür. Ancak 5510 sayılı Kanun gereği gemi adamları 01.10.2008’den sonra gemi adamlığında geçen süreleri için ilave sigortalılık süresi kazanmazlar.
20.05.1969 doğumluyum. Sigortalılığa 01.06.1986’da başladım ve 1993 yılından 2002 yılına kadar gemi adamı olarak çalışmalarımdan dolayı 1035 gün 2A’lı çalışmam var. Gemi adam lığı çalışmalarımın emekliliğime ne kadar faydası olur ve ne zaman emekli olabilirim?
2002 yılına kadar olan gemi adamlığı çalışmalarınız sayesinde sigortalılık başlangıcınız 12.09.1985 tarihine çekilecek ancak bu durum 49 yaşına tabi oluşunuzu değiştirmeyecek. Bununla beraber ilave sigortalılık süresinin ikinci etkisi sayesinde 20.05.2018 tarihinde değil, 01.09.2017 tarihinde emekliliği hak edeceksiniz. Tabii en az 5 bin 300 gününüz varsa ve sosyal güvenlik kapsamında geçmiş son yedi yılınızda çoğunluk sürenizin SSK sigortalılığında geçmiş olması koşuluyla.
***
MEMUR EMEKLİ OLURSA OĞLU SAĞLIK YARDIM HAKKINI KAYBEDER Mİ?
5434 sayılı Kanuna tabi çalışan bir devlet memuruyum. Üç sene sonra engellilik durumundan emekli olacağım. 10 yaşında bir oğlum var. Ben emekli olunca oğlum sağlık yardımı hakkını kaybedecek mi? Berk ÖZ
Sayın ÖZ
Siz Emekli Sandığı’ndan emekli olunca oğlunuz sağlık yardımı alma hakkı bakımından 5510 sayılı Kanun kapsamındaki genel sağlık sigortasına dahil edileceği doğrudur. Ama bu durum sağlık yardımı alma hakkını kaybedeceği anlamına gelmiyor. Zira 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı veya emeklinin erkek çocuğu ortaöğrenimde okuyorsa 20 yaşına kadar, yükseköğrenimde okuyor ise 25 yaşına kadar sigortalı veya emekli babası veya annesinden dolayı sağlık yardımı alma hakkına sahip bulunuyor.

SGK ve vergi affı taksidini ödeyemeyene müjde!

25 YAŞINI DOLDURANA KADAR SAĞLIK HAKKINDAN YARARLANABİLİR
Ancak siz 15 yıl daha emekli olmayıp devam etseniz ve çocuğunuz okumasa bile 25 yaşını dolduruncaya kadar sizden dolayı tedavi yardımı almaya devam edecekti. Kazanılmış hakların korunumu ilkesi doğrultusunda SGK’nın da kabul ettiği bu yeni durumda tek engel oğlunuzun evlenmesi veya işe girip çıkması olacaktı.
Zira memurlar 15.01.2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamında alındılarsa da memur için daha olumlu koşulları içeren 657 sayılı Kanunun 207 nci maddesi kapsamındaki sağlık yardımı hakkını kaybetmesi için durumda değişiklik şartı getirilmişti.

(Kaynak: Ali Tezel | 02.03.2016)

GÜNDEM