BASINDAN YAZILAR
Evlatlık Edinen De Yarım Gün Çalışacak / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Evlatlık Edinen De Yarım Gün Çalışacak / Mehmet Bulut

Doğum halinde anne ve babaya verilen yarım gün çalışma hakkı evlatlık edinen ailelere de tanındı. Üstelik bu hak, hem memurlar hem de işçiler için geçerli.
 

Geçen hafta köşemizde doğum halinde anne ve babanın izin haklarından ve yarım gün çalışma durumlarından bahsetmiştim. Yarım gün çalışma hakkını getiren torba yasada evlat edinen aileler için de bazı düzenlemeler yer aldı.
 

Örneğin, 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen işçi ve memurlara çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilecek. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanabilecek.

 

İki ay yarım gün çalışılabilecek
 

Getirilen düzenleme ile memur ve işçi kadınlar doğumdan sonra çocuğun hayatta olması kaydıyla ve istemeleri halinde analık izni bitiminden başlamak üzere yarım gün çalışabilecekler. Yarım gün çalışılacak süreler şöyle olacak:

 Birinci doğumda iki ay

 İkinci doğumda dört ay

 Sonraki doğumlarda altı ay

 

Aynı durum evlat edinen aileler için de geçerli olacak. Buna göre, 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya tek başına evlat edinen ailelerde eşlerden birisi, istekleri üzerine sekiz haftalık evlat edinme izninin bitiminden itibaren yarım gün çalışabilecek.
 

Örneğin, çocuğu olmayan bir çift evlat edinmeleri halinde, anne önce 8 haftalık evlat edinme izni kullanacak, ardından da iki ay boyunca yarım gün çalışabilecek. Burada çalışmadığı süreler için İş-Kur'dan yarım çalışma ödeneği alabilecek.
 

Ancak yarım çalışma ödeneği alınabilmesi için işçinin adına evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekiyor. Ayrıca, evlat edinme sonrası 8 haftalık iznin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İş-Kur'a başvurulmalı.


Çocuk okula başlayana kadar yarım gün izin

Memur ve işçi anneler için getirilen bir diğer önemli düzenleme de çocuk okula başlayana kadar istemeleri halinde normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek olmaları. Ancak burada memurlar maaşlarının ve diğer tüm ödemelerin yarısını alabilecekler. Ayrıca bu sürede memurun derece ve kademe yükselmelerine yönelik hizmet süreleri de yarım olarak hesaplanacak.
 

Bu hak evlat edinen ailelere de verildi. Yani evlat edinilen çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya sekiz haftalık evlatlık izni verilmesi ya da yarım gün çalışma izni kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren çocuk okula başlayana kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışılabilecek.

Ücretsiz izin hakkı da var

Evlat edinen memurlar için getirilen önemli bir düzenleme de ücretsiz izin hakkı. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, 8 haftalık evlatlık izninin veya yarım çalışma süresinin kullanılması halinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar yani iki yıl ücretsiz izin verilebilecek.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 29.02.2016)

GÜNDEM