BASINDAN YAZILAR
İşyeri Hekimi Çalıştıran İşverenler Dikkat!... Süreler Değişti / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

İşyeri Hekimi Çalıştıran İşverenler Dikkat!... Süreler Değişti / Mehmet Bulut

 Ocak 2016 itibariyle, işyerinde çalıştırmak zorunda olduğunuz işyeri hekimlerinin çalışma süreleri değişti. Yeni kurallar yürürlükte...
 

Ülkemizde iş güvenliği uzmanları ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir aktörü daha var: İşyeri hekimleri. İşyeri hekimleri işyerinde hastalıkların ve kazaların meydana gelmemesi için önemli bir rol üstlenmekte.
 

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş ve işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade ediyor.

2014 Aralık ayında bir yönetmelik ile işyeri hekimlerinin çalışma süreleri değiştirilmişti. Ancak bu değişikliğin 2016’da yürürlüğe girmesi öngörülmüştü.
 

Dolayısıyla bu yıldan itibaren işyeri hekimleri için yeni çalışma süreleri uygulanacak. Bu sebeple işverenlerin yeni sürelere uymaları önem arz ediyor.

Çalışma süresi işin tehlikesine göre değişiyor

İştyeri hekimlerinin çalışma süreleri işyerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişiyor. Bu yılbaşından itibaren işyeri hekimlerinin çalışma süresi şöyle olacak:


Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
 

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 

Örneğin, 20 işçinin çalıştığı tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde ayda 200 dakika süreli işyeri hekimi çalıştırılması gerekiyor.

Tam gün çalışma kriterleri değişti

 

Bazı işyerlerinde çalışan sayısına bağlı olarak tam gün çalışacak işyeri hekimi bulundurulması gerekiyor.
 

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az 1 işyeri hekimi görevlendirilecek.


Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilecek.


Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilecek.

Kimler tek işyerinde çalışabilir?

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamıyor.

İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

İşyeri hekiminin yetkileri neler?

 

İşyerlerinde işyeri hekimlerinin önemli yetkileri bulunuyor. İşyeri hekimi belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurabiliyor. Ayrıca görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapma, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşme yetkisine sahip.
 

Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına da sahip. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş işgünü kadarı çalışma süresinden sayılıyor ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. 

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 10.02.2016)

GÜNDEM