BASINDAN YAZILAR
İstifa Edene Tazminat - MuhasebeTR

İstifa Edene Tazminat

 İşten kendi isteği ile ayrılanlar için tazminat hakkı var. 15 yıl, nikah, haklı fesih bunlardan birkaçı...

Çalışanlar bazı durumlarda istifa etseler bile kıdem tazminatı alabiliyor. Öncelikle sigortalılıkta 15 yılı ve 3600 günü dolduranlar istifa edip tazminata hak kazanırlar. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) şartların tamamlandığına dair yazının alınarak işverene başvurulması gerekiyor. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999'dan önce olanlar bu haktan yararlanabilir. İşte tazminat kazandıran diğer ayrılık sebepleri: ? Evlenen kadınlar nikahtan sonra 1 yıl içinde kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor.
Muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılmak zorunda kalan işçilerin kıdem tazminatı alma hakları var.
İş sözleşmesini sağlık nedeniyle feshedip tazminat almanın 2 koşulu var: İşin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya hayatı için tehlike olursa. İşçinin sürekli olarak görüştüğü işveren veya başka bir işçi bulaşıcı bir hastalığa tutulursa.
Kıdem tazminatı alınmasını sağlayacak iyi niyet dışı haller de şöyle:
a) İşveren gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.

TACİZ DE SEBEP SAYILIYOR
c) İşveren işçiye veya aile üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse...

HUKUK İŞÇİNİN YANINDA
İşverenin psikolojik baskısı sonucu istifa etmek zorunda kalan işçiler için de Yargıtay yıllar içinde önemli kararlara imza attı. Bu durumdaki işçilerin hem kıdem tazminatı hem de ihbar tazminatı alabileceğini hükmetti. Psikolojik baskı altındaki işçinin gerçek bir istifa iradesinden söz edilemeyeceğini belirten Yargıtay, bu sebeple, tazminat ödenmesini istedi.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 03.02.2016)

GÜNDEM