BASINDAN YAZILAR
Tüm Asker ve Polislerin 2016 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Tüm Asker ve Polislerin 2016 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri / Şevket Tezel

 Daha önce validen daktilografa kadar memur personelin güncel 2016 yılı emekli aylığı ve ikramiyelerini ele almıştık.

Bugün de askeri personelin ve emniyet hizmetleri sınıfındaki personelin güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusunu somut ve net tablolarla işlemeye devam ediyoruz.

Halen TBMM’de bulunan ve yürürlüğe girmesi an meselesi olan yükseköğrenimli 1.dereceye gelmiş polislerin mevcut 2200 ek gösterge haklarıyla yakında yürürlüğe girecek 3000 ek gösterge haklarını da dikkate almış bulunuyoruz.

Keza aynı yasal düzenlemede bulunan ve uzman jandarmalara 1.derecede iken 3000 ek gösterge alma hakkını da eski ve yeni düzenlemeye göre mukayeseli olarak belirttik.

Yine aynı düzenlemede bulunan aynı derecesinde bulunan astsubay göstergesinin üçte ikisi yerine 5/6’sını (altıda beşini) alma hakkı getirilen ve azami ek gösterge haddinin de 3000’e yükseltildiği uzman erbaşların (uzman jandarma hariç) bu haktan tam olarak faydalanması mevcut durumda imkansız bulunuyor. Zira uzman erbaşlar gösterge tablolarından 1. ve 2.dereceye gelemediklerinden dolayı emsali astsubayların 2.derece için 3000 1.derece için 3600 ek göstergelerinin 5/6’sını alamayacaklar.

Uzman jandarmaların aksine uzman erbaşların 3269 sayılı Kanunda bir gösterge tabloları var ve bu gösterge tablosuna göre uzman erbaşlar 3.dereceden yukarı yükselemiyorlar. Bu durumda 3.derecedeki astsubayın ek göstergesi 2200 olup bunun 5/6’sı da 1833 olduğundan ancak bu rakama yükselebilecekler. Dolayısıyla getirilecek başka veya ek bir düzenleme ile “3000 ek göstergeyi geçmemek üzere” kuralının anlamsız olmaması için uzman erbaşların da tıpkı uzman jandarmalar gibi yükseköğrenimli olma durumuna göre 1.dereceye gelebilmelerinin önünün açılması gerekiyor.

Bu konuda uzman erbaşların beklediği bu yeni düzenleme çıkarken bir de uzman erbaşların da uzman jandarmalar gibi 1.dereceye çıkabilmeleri amacıyla gösterge tablosunun da değiştirilmesi gerekiyor. Aksi halde çıkacak bu düzenleme uzman erbaşlar bakımından kadük kalmaktan kurtulamayacaktır.

Bu düzenleme ya 3269 sayılı Kanundaki gösterge cetvelinde 2. ve 1.dereceleri getirmekle de olabilir, uzman erbaşları uzman jandarmalar gibi 926 sayılı Kanun ekindeki Ek-IX sayılı Gösterge Tablosuna tabi kılmakla da olabilir.

Dünkü yazımızda ele aldığımız üzere askeri personel de de yarbay rütbesinden itibaren makam ve görev veya temsil tazminatı başlamakta. Burada da aylıklarda ek göstergeden başka en önemli etkiyi bu tazminatlar gösteriyor.

Tablolar yıllara göre artan aylık bağlama oranına göre düzenlenmekle beraber yıl kesirleri için de terettüp edecek küsuratlı aylık bağlama oranları çıkması mümkün olabileceğini, tabloda sadece tam yıllar esas alınarak aylık hesaplandığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Şimdi gelelim güncel olarak orgeneralden uzman erbaşa kadar tüm askerler ile emniyet hizmetindeki memurların emekli aylık ve ikramiye hesaplarına;

 

SINIF VE RÜTBELERİNE GÖRE ASKERİ PERSONELİN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMET YILI

 

 

25

26

27

28

29

30

35

40

GENELKURMAY BAŞKANI

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

8.718,16

8.763,35

8.808,54

8.853,73

8.898,92

8.944,10

9.170,05

9.395,99

Ek aylık dahil emekli maaşı

9.066,89

9.113,88

9.160,88

9.207,88

9.254,87

9.301,87

9.536,85

9.771,83

Emekli İkramiyesi

112.971,40

117.490,25

122.009,11

126.527,96

131.046,82

135.565,67

158.159,95

180.754,23

ORGENERALVE ORAMİRAL RT.KUVVET KOMUTANLARI

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

6.901,85

6.946,51

6.991,17

7.035,82

7.080,48

7.125,13

7.348,41

7.571,69

Ek aylık dahil emekli maaşı

7.177,93

7.224,37

7.270,81

7.317,25

7.363,70

7.410,14

7.642,35

7.874,56

Emekli İkramiyesi

111.639,14

116.104,71

120.570,27

125.035,84

129.501,40

133.966,97

156.294,80

178.622,63

ORGENERAL-ORAMİRAL

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

6.178,00

6.218,92

6.259,85

6.300,77

6.341,70

6.382,62

6.587,25

6.791,88

Ek aylık dahil emekli maaşı

6.425,12

6.467,68

6.510,24

6.552,80

6.595,36

6.637,93

6.850,74

7.063,55

Emekli İkramiyesi

102.313,36

106.405,89

110.498,42

114.590,96

118.683,49

122.776,03

143.238,70

163.701,37

KORGENERAL - KORAMİRAL

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

5.618,45

5.659,02

5.699,59

5.740,16

5.780,73

5.821,30

6.024,15

6.227,00

Ek aylık dahil emekli maaşı

5.843,19

5.885,38

5.927,57

5.969,77

6.011,96

6.054,15

6.265,12

6.476,08

Emekli İkramiyesi

101.425,19

105.482,19

109.539,20

113.596,21

117.653,22

121.710,22

141.995,26

162.280,30

TÜMGENERAL-TÜMAMİRAL

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

5.185,47

5.223,82

5.262,16

5.300,51

5.338,86

5.377,21

5.568,96

5.760,71

Ek aylık dahil emekli maaşı

5.392,88

5.432,77

5.472,65

5.512,54

5.552,42

5.592,30

5.791,72

5.991,14

Emekli İkramiyesi

95.874,12

99.709,09

103.544,05

107.379,02

111.213,98

115.048,95

134.223,77

153.398,60

TUĞGENERAL-TUĞAMİRAL

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

5.185,47

5.223,82

5.262,16

5.300,51

5.338,86

5.377,21

5.568,96

5.760,71

Ek aylık dahil emekli maaşı

5.392,88

5.432,77

5.472,65

5.512,54

5.552,42

5.592,30

5.791,72

5.991,14

Emekli İkramiyesi

95.874,12

99.709,09

103.544,05

107.379,02

111.213,98

115.048,95

134.223,77

153.398,60

KIDEMLİ ALBAY

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

4.027,51

4.062,27

4.097,02

4.131,77

4.166,52

4.201,28

4.375,04

4.548,80

Ek aylık dahil emekli maaşı

4.188,61

4.224,76

4.260,90

4.297,04

4.333,19

4.369,33

4.550,04

4.730,75

Emekli İkramiyesi

86.881,40

90.356,66

93.831,91

97.307,17

100.782,43

104.257,68

121.633,96

139.010,24

ALBAY

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

3.694,45

3.728,31

3.762,18

3.796,04

3.829,91

3.863,77

4.033,09

4.202,42

Ek aylık dahil emekli maaşı

3.842,23

3.877,45

3.912,67

3.947,89

3.983,10

4.018,32

4.194,42

4.370,51

Emekli İkramiyesi

84.660,98

88.047,42

91.433,86

94.820,29

98.206,73

101.593,17

118.525,37

135.457,56

YARBAY

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

3.221,50

3.252,61

3.283,72

3.314,83

3.345,94

3.377,06

3.532,61

3.688,17

Ek aylık dahil emekli maaşı

3.350,36

3.382,72

3.415,07

3.447,43

4.367,95

3.512,14

3.673,91

3.835,69

Emekli İkramiyesi

77.777,66

80.888,77

83.999,87

87.110,98

90.222,08

93.333,19

108.888,72

124.444,26

1.DERECEDE DİĞER SUBAYLAR VE ASTSUBAYLAR

Emekli Maaşı

2.333,33

2.364,44

2.395,55

2.426,66

2.457,77

2.488,89

2.644,44

2.800,00

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.426,66

2.459,02

2.491,37

2.523,73

2.556,08

2.588,44

2.750,22

2.912,00

Emekli İkramiyesi

77.777,66

80.888,77

83.999,87

87.110,98

90.222,08

93.333,19

108.888,72

124.444,26

UZMAN JANDARMA 1/4.DERECE (ESKİ)

Emekli Maaşı

1.860,38

1.885,18

1.909,99

1.934,79

1.959,60

1.984,40

2.108,43

2.232,46

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.934,79

1.960,59

1.986,39

2.012,19

2.037,98

2.063,78

2.192,77

2.321,75

Emekli İkramiyesi

62.012,64

64.493,15

66.973,65

69.454,16

71.934,66

74.415,17

86.817,70

99.220,23

UZMAN JANDARMA 1/4.DERECE (YENİ)

Emekli Maaşı

1.913,67

1.939,19

1.964,70

1.990,22

2.015,73

2.041,25

2.168,83

2.296,40

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.990,22

2.016,75

2.043,29

2.069,82

2.096,36

2.122,90

2.255,58

2.388,26

Emekli İkramiyesi

63.788,98

66.340,54

68.892,10

71.443,66

73.995,22

76.546,78

89.304,57

102.062,37

UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA HARİÇ) 3/8.DERECE

Emekli Maaşı

1.613,71

1.635,23

1.656,74

1.678,26

1.699,78

1.721,29

1.828,87

1.936,45

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.678,26

1.700,64

1.723,01

1.745,39

1.767,77

1.790,14

1.902,03

2.013,91

Emekli İkramiyesi

53.790,41

55.942,02

58.093,64

60.245,26

62.396,87

64.548,49

75.306,57

86.064,65

UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA HARİÇ) 3/8.DERECE

Emekli Maaşı

1.638,09

1.659,93

1.681,77

1.703,62

1.725,46

1.747,30

1.856,50

1.965,71

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.703,62

1.726,33

1.749,05

1.771,76

1.794,48

1.817,19

1.930,77

2.044,34

Emekli İkramiyesi

54.603,08

56.787,21

58.971,33

61.155,45

63.339,58

65.523,70

76.444,32

87.364,93

 

 

 

 

 

 

EMNİYET MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA İSTANBUL İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLERİ

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

3.399,13

3.430,24

3.461,36

3.492,47

3.523,58

3.554,69

3.710,24

3.865,80

Ek aylık dahil emekli maaşı

3.535,10

3.567,45

3.599,81

3.632,17

3.664,52

3.696,88

3.858,65

4.020,43

Emekli İkramiyesi

77.777,66

80.888,77

83.999,87

87.110,98

90.222,08

93.333,19

108.888,72

124.444,26

BÜYÜKŞEHİR BLD.BULUNAN İLLERDEKİ (ANK-İST-İZM.HARİÇ) İL EMNİYET MÜDÜRLERİ

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

3.132,68

3.163,79

3.194,90

3.226,02

3.257,13

3.288,24

3.443,79

3.599,35

Ek aylık dahil emekli maaşı

3.257,99

3.290,35

3.322,70

3.355,06

3.387,41

3.419,77

3.581,55

3.743,32

Emekli İkramiyesi

77.777,66

80.888,77

83.999,87

87.110,98

90.222,08

93.333,19

108.888,72

124.444,26

DİĞER İLLERİN 1.SN.İL EMNİYET MD.LERİ

Emekli Maaşı (Tazminat dahil)

3.043,87

3.074,98

3.106,09

3.137,20

3.168,31

3.199,42

3.354,98

3.510,53

Ek aylık dahil emekli maaşı

3.165,62

3.197,98

3.230,33

3.262,69

3.295,04

3.327,40

3.489,18

3.650,95

Emekli İkramiyesi

77.777,66

80.888,77

83.999,87

87.110,98

90.222,08

93.333,19

108.888,72

124.444,26

İL EMNİYET MD.LÜĞÜ YAPMAMIŞ 1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ

Emekli Maaşı

2.333,33

2.364,44

2.395,55

2.426,66

2.457,77

2.488,89

2.644,44

2.800,00

Ek aylık dahil emekli maaşı

2.426,66

2.459,02

2.491,37

2.523,73

2.556,08

2.588,44

2.750,22

2.912,00

Emekli İkramiyesi

77.777,66

80.888,77

83.999,87

87.110,98

90.222,08

93.333,19

108.888,72

124.444,26

EMNİYET MÜDÜRÜ

Emekli Maaşı

1.913,67

1.939,19

1.964,70

1.990,22

2.015,73

2.041,25

2.168,83

2.296,40

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.990,22

2.016,75

2.043,29

2.069,82

2.096,36

2.122,90

2.255,58

2.388,26

Emekli İkramiyesi

63.788,98

66.340,54

68.892,10

71.443,66

73.995,22

76.546,78

89.304,57

102.062,37

YÜKSEKÖĞRENİMLİ (EMNİYET AMİRİ - BAŞKOMİSER - KOMİSER-POLİS ME.)(ESKİ)

Emekli Maaşı

1.860,38

1.885,18

1.909,99

1.934,79

1.959,60

1.984,40

2.108,43

2.232,46

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.934,79

1.960,59

1.986,39

2.012,19

2.037,98

2.063,78

2.192,77

2.321,75

Emekli İkramiyesi

62.012,64

64.493,15

66.973,65

69.454,16

71.934,66

74.415,17

86.817,70

99.220,23

YÜKSEKÖĞRENİMLİ (EMNİYET AMİRİ - BAŞKOMİSER - KOMİSER-POLİS ME.)(YENİ)

Emekli Maaşı

1.913,67

1.939,19

1.964,70

1.990,22

2.015,73

2.041,25

2.168,83

2.296,40

Ek aylık dahil emekli maaşı

1.990,22

2.016,75

2.043,29

2.069,82

2.096,36

2.122,90

2.255,58

2.388,26

Emekli İkramiyesi

63.788,98

66.340,54

68.892,10

71.443,66

73.995,22

76.546,78

89.304,57

102.062,37

 

 

 

(Kaynak: Ali Tezel | 28.01.2016)

GÜNDEM