BASINDAN YAZILAR
Asgari Ücret Desteğinde Püf Noktaları / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

Asgari Ücret Desteğinde Püf Noktaları / İbrahim Işıklı

 Uzun zamandır merakla beklenen asgari ücret desteği netleşti. TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle 4/(a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce:

a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b) 2016 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları / dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacak.

Emekli işçilerin durumu

Asgari Ücret Teşviki 4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılar için uygulanacak. Emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödenen işçiler için bu destekten yararlanılamayacak.

Faydalanacak işyerleri ve muvazaalı durumlar

2015 yılının herhangi bir ayında sigortalı bildirimi yoksa müteakip aydaki ilk bildirim esas alınarak teşvik buna göre hesaplanacak. Ancak 2015 yılının tamamında bildirim yoksa bu işyeri, yeni tescil edilmiş işyeri gibi esas alınarak, 2016/Ocak-Aralık döneminde işyerinden bildirilen sigortalıların tamamı teşvikten yararlanacak.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlemlere karşı önlem alınmıştır.

Bu gibi durumlarda Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır. 2015 yılından önce bu kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında destek hükümleri uygulanacak.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

Yeraltı maden işçilerinin durumu

Ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Kamu kurumları ve 4734 kanunla iş alan yüklenicilerin durumu

Asgari ücret teşviki 5018 sayılı Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ve 4734 sayılı Kanuna göre hizmet alım ihalelerinde uygulanmayacaktır.

2016 yılında yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri

2016 yılı Ocak ila Aralık aylarına / dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için asgari ücret teşviki uygulanmaz.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 20.01.2016)

GÜNDEM