BASINDAN YAZILAR
Güncellenen Sigortalı Hizmet Belgesinde İşten Ayrılış Nedenleri Karmaşası Gündem Yarattı / Vedat ilki - MuhasebeTR

Güncellenen Sigortalı Hizmet Belgesinde İşten Ayrılış Nedenleri Karmaşası Gündem Yarattı / Vedat ilki

 Sigortalılar E-SGK sorgulama yaparak E-HİZMETLER uygulaması ile birlikte;

Ø  Tescil kaydı tespiti

Ø  Emekli aylık bilgisi

Ø  Emekli aylık kesintisi

Ø  Hizmet belgelerini

Ø  GSS Tescil ve Borçlarını

PTT'den  e-devlet şifresi almadan rahatlıkla SGK sorgulama yapabiliyordu.

Bu bilgiler kişiler özel bilgi olduğu için 3.kişiler tarafından görüntülenmemesi adına ,öncelikle SGK yazılı müracaat ederek gizleniyordu.

Bu işlem de SGK ek bir iş yükü getirdiği için ,çözüm yolu tüm sigortalılar şahsi bilgilerini artık e-devlet üzerinden ,şifreyle sadece kendileri erişebilecektir.

Özellikle sigortalılar Hizmet belgelerini görmek için sisteme giriş yaparak,SSK,BAĞ-KUR,EMEKLİ SANDIĞI(Ekim 2008 sonrası) , İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKLARINI ve GSS  sorgulayabiliyor.

Özellikle son düzenlemelerle birlikte sigortalılar hizmet belgelerinden ,hangi işyerlerinde ne zaman çalıştıklarını,işten çıkış ve eksik gün nedenlerini rahatlıkla görebiliyorlar.

İşverenler Ne Zaman E-Bildirge Sistemine Geçti

“İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (e-bildirge uygulamasına) İlişkin Tebliğ”i de 30.4.2004 tarih ve 25448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

16.01.2004 tarihli, 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 20’inci maddesi ile, işverenlerce çalıştırılan sigortalılar için düzenlenmekte olan aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrosu, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” adı altında tek belge haline dönüştürülmüş olup, söz konusu belge, ilk defa özel sektör işverenlerince 2004/Mayıs ayına, resmi sektör işverenlerince de 15.05.2004-14.06.2004 dönemine ait olmak üzere düzenlenecek ve özel sektörde 2004/Haziran ayı sonuna, resmi sektörde ise en son 14.07.2004 tarihine kadar Kurumun (Sosyal Sigortalar Kurumunun) ilgili Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğüne verilecektir.

2004/Mayıs ayından itibaren işverenler e-bildirge ile tanıştı,bu sistem hızla revize edilerek günümüzde de kullanılmaya başladı.

HABERE KONU OLAN KİŞİ ASLINDA ÖLMEDİ KOD EŞLEŞMESİNDEN ÖLDÜ

2014 Mayıs ayından Aralık ayına kadar işten ayrılan kişilerin kodlamaya esas alınan sıralamalar aşağıda;

İ.Ç.N. Kodu   Açıklama

-----------   ----------------------------------

01            Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

02            Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sigortalı Tarafından Bildirimsiz Feshi

03            Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Bildirimsiz Feshi

04            İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Sigortalı Tarafından Feshi

05            İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle İşveren Tarafından Feshi

06            506 Sayılı Kanunun 11'inci Maddesine Göre İş Kazası Sonucu Ölüm

07            Ölüm

08            Askerlik

09            Emeklilik

10            Kadın Sigortalının Evlenmesi

11            Diğer Nedenler

 

Haber konusu olan Eskişehir'li SSK kişi için , işveren işten ayrılış nedeni olarak  ,e-bildirge de ''11'' kodunu seçmiştir.

Çünkü o yıllarda işten ayrılanlar için neden seçilecek kodlar en fazla 11'e kadar belirlenmişti.

2005 Yılının Ocak ayından itibaren işten ayrılış nedenleri sayısı 22 çıkarıldı.

Günümüzde ise aşağıdaki gibi 34 adet işten ayrılış nedeni belirlendi.

İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ

Sıra No

Ayrılış Nedeni

Kanun Maddesi

1

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

4857 sayılı Kanun Madde 15

2

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

4857 sayılı Kanun Madde 15

3

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)

4857 sayılı Kanun Madde 17

4

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi

4857 sayılı Kanun Madde 17, 854 sayılı Kanun Madde 16, 5953 sayılı Kanun Madde 6/4. Fıkra

5

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

4857 sayılı Kanun Madde 11

8

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle

1475 sayılı Kanun Madde 14 (4857 sayılı Kanun Madde 120)

9

Malulen emeklilik nedeniyle

1475 sayılı Kanun Madde 14 (4857 sayılı Kanun Madde 120)

10

Ölüm

1475 sayılı Kanun Madde 14 (4857 sayılı Kanun Madde 120)

11

İş kazası sonucu ölüm

1475 sayılı Kanun Madde 14 (4857 SK. Md.120)

12

Askerlik

1475 sayılı Kanun Madde 14 (4857 sayılı Kanun Madde 120)

13

Kadın işçinin evlenmesi

1475 sayılı Kanun Madde 14 (4857 sayılı Kanun Madde 120)

14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması

1475 sayılı Kanun Madde 14 (4857 sayılı Kanun Madde 120)

15

Toplu işçi çıkarma

4857 sayılı Kanun Madde 29

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli

-

17

İşyerinin kapanması

4857 sayılı Kanun Madde 3

18

İşin sona ermesi

-

19

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

-

20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

-

21

Statü değişikliği

-

22

Diğer nedenler

-

23

İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih

4857 sayılı Kanun Madde 24-III

24

İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

4857 sayılı Kanun Madde 24-I

25

İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

4857 sayılı Kanun Madde 24-II, 5953 sayılı Kanun Madde 11-I

26

Disiplin kurulu kararı ile fesih

4857 sayılı Kanun Madde 25-II

27

İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih

4857 sayılı Kanun Madde 25-IIIIV

28

İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih

4857 sayılı Kanun Madde 25-I, 5953 SK. Md.12/I

29

İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih

4857 sayılı Kanun Madde 25-II

30

Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

-

31

Türk Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih

-

32

4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih

-

33

Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi

5953 sayılı Kanun Madde 7

34

İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

4857 sayılı Kanun Madde 6

 

2015 Yılının Kasım  ayından itibaren Sigortalıların hizmet belgelerinin güncellenmesinde son tablo kullanıldığından

11

İş kazası sonucu ölüm

1475 sayılı Kanun Madde 14 (4857 SK. Md.120)

 

2004/Mayıs Karşılığı ''İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM'' olduğundan bu haberde ortaya çıktı.

İşlem basit;

SGK sadece 2004/Mayıs ayından,Aralık ayına kadar olan dönem de (8 aylık) kişiler hizmet belgelerinde ''11 nedeni '' bir dilekçe ile ''22'' yada dilekçeye ihtiyaç duyulmadan ''22'' çevrilerek sonuçlanır.

Bu tip basit işlemler için SGK davalık olunmaz,sigortalı da mağdur olmaz.

SGK bunu yaparak mağdur vatandaşın problemini çözmüştür.

SGK 2004/Mayıs-Aralık 8 aylık döneme bakarak ''11 nedeninden'' yola çıkarak sigortalıların günlerini silmez.

 

Bu algı yanılgısından kurtulmanız gerekir.

(Kaynak: Ali Tezel | 20.01.2016)

GÜNDEM