BASINDAN YAZILAR
Vergi borcu zamanaşımına girmesin diye müdürler cebinden 1 yeni lira yatırıyor - MuhasebeTR

Vergi borcu zamanaşımına girmesin diye müdürler cebinden 1 yeni lira yatırıyor

Vergi gelirlerini artırmak için mükellefi mercek altına alan Maliye'yi zamanaşımı telaşı sardı. Vergi dairelerinde vergi borçlarının zamanaşımına uğramaması için seferberlik başlatıldı.

Birçok iş rafa kaldırılırken, denetim ve inceleme birimleri mesailerinin tümünü vergi dairesi müdürleri ceza ödemesin diye bu konuya ayırdı. Vergi dairesi müdürleri, dosyaların zamanaşımına uğramaması için kendi ceplerinden 1 veya 5 lira yatırıyor. Çünkü vergi borçları 5 yıl içinde tahsil edilememesi halinde zamanaşımına uğruyor. Tahsilatı yapmak, ilgili vergi dairesinin görevi olduğu için sorumluluk vergi dairesi müdürlerine ait. Kamunun saymanı durumunda bulunan müdürler, herhangi bir kusurları bulunması durumunda vergi borcunu kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor.

Vergi dairelerinin devletin alacağından yükümlü olduğunu aktaran bir yetkili, "Herhangi bir davanın zamanaşımına uğraması ilgili müdürler için büyük bir risk. Görevinde herhangi bir aksama meydana gelirse zararı kendisi ödemek durumunda kalabilir. Bunun için de bazı zamanlarda süreyi uzatmak için kendi ceplerinden bile ödeme yapıyorlar. Örneğin 100 YTL'lik borç için 5 yeni lira yatırılırsa süre beş yıl daha uzuyor." dedi. Vergi dairesi müdürleri dosyaların zamanaşımına uğramaması için 5 YTL'yi kendi ceplerinden ödeyerek süreyi 5 yıl daha uzatıyor. Vergi borçları 5 yıl içinde tahsil edilemediği durumda zamanaşımına uğruyor. Ancak, borçlu hakkında haciz takibi, tahsilat yapılması veya ödeme için daireye başvuru olduğu takdirde beş yıllık zamanaşımı süresi kesintiye uğruyor. Vergi hukukunda iki tür zamanaşımı bulunuyor: Bunlar; tarh (tahakkuk) ve tahsil zamanaşımı. Zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade ediyor. Vergi, doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmezse, tarh zamanaşımına uğruyor. Vergi, ödeme vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılın başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse, tahsil zamanaşımına uğruyor.

Maliye Bakanlığı, eylül ayından itibaren vergi dairesi başkanlarına performans sistemi getirmişti. Bu sisteme göre, Vergi dairesi başkanlarına artık performans notu verilecek. Tahakkuk ve tahsilat artışının yanı sıra bakayaları azaltmak mecburi hale getirildi. Maliye, denetim ayağını güçlendirmek için el bilgisayarlarıyla ceza kesme sistemini de kurmuştu. Elektronik haciz uygulamasına geçen İdare, şimdi de taşınabilir el bilgisayarı aracılığı ile cezayı anında kesecek. Trafik polislerinde olduğu gibi yoklama memurları, yeni geliştirilen bir program sayesinde merkez ile on-line bağlantı sağlayacak. İşletme denetimi sonucu yazılan tutanak elektronik ortamda takip edildiğinden ceza kesmek için vergi dairesine gidilmesine gerek kalmayacak. Ceza makbuzunu vakit geçirmeden saat farkı gözetmeksizin mükellefe verecek.

 

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 01.11.2007)

GÜNDEM