BASINDAN YAZILAR
Resul KURT - Anlaşmalı boşananların yetim aylığı kesilmeli mi? - MuhasebeTR

Resul KURT - Anlaşmalı boşananların yetim aylığı kesilmeli mi?

Sayın Resul bey, bölgemizde alışkanlık haline gelen hileli boşanmaya bir çözüm getirilmeyecek mi? Ölen babasının emekli maaşını alabilmek için eşinden boşanıp halen kağıt üzerinde boşanmış görünen eşiyle birlikte yaşamaya devam eden hırsızlara ne zamana kadar şu ülkenin parası peşkeş çekilmeye devam edilecek. Emekli olmak bu kadar kolay mı. Bu tür boşananların kiminle yaşadıkları araştırılmaya başlanınca tekrar resmi nikah yapıyorlar boşandıkları eşleriyle. Kumluca ve Bartın’daki ziraat bankasından yola çıkılarak araştırılabilir. Çünkü burada örnekleri çok var. Ülke için olumlu katkılarda bulunacağınıza dair olan inancımız tamdır. Samet Tunç

Sigortalının ölümü halinde sigortalının eşine, çocuklarına ve bazı durumlarda anne-babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır. Kız çocuklara, sosyal güvenlik kuruluşlarından kendi çalışmalarına bağlı olarak bir aylık almıyor ve herhangi bir yerde çalışmıyor olmak ve evli olmamak şartı ile yaşlarına bakılmaksızın hak sahibi sayılırlar. Evli olduğu için hak sahibi sayılmayan kız çocuklar dul kalırsa bu defa hak sahibi sayılırlar.

Maalesef okurumuzun da belirttiği gibi, sadece yetim aylığı alabilmek için eşinden anlaşmalı boşanarak, hak etmediği halde yetim aylığı alan kadınlar bulunmaktadır. Tüy bitmemiş yetim hakkına el uzatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapılmış olup, bu şekilde haksız yararlanmalara karşı yasal önlem alınmıştır. Sosyal güvenlik reformu yürürlüğe girdiğinde, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilecektir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar de geri alınacaktır.


Ödenmeyen sigorta primleri gider olarak kaydedilemez

İşverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların prim tutarlarını ücretlerinden kesmek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar SGK Başkanlığı’na ödemek zorundadırlar. Aralık ayına ait sigorta primlerinin takip eden yılın ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primlerin aralık ayının gideri olarak kaydedilebilecektir.

Söz konusu prim tutarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılabilmesi için fiilen ödenmesi gerekmektedir. İşverenlerin, çalıştırdıkları işçileri ile ilgili olarak tahakkuk eden sosyal sigortalar kanunu primlerini SGK Başkanlığı’na fiilen ödemedikleri takdirde Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında gider olarak dikkate alamayacaklardır. İşverenler, söz konusu sigorta primlerini hangi döneme ait olursa olsun, fiilen ödedikleri tarihte gider olarak kaydedeceklerdir. Yani, önceki yıllara ait ödenmemiş sigorta primleri ödendikleri yılda gider olarak yazılabilecektir.

Dönem içinde tahakkuk kaydı yapılarak ilgili gider hesabına borç kaydedilen sigorta primlerinin dönem sonunda yapılan muhasebe içi envanterinde ödenmediğinin tespiti halinde söz konusu gider hesabının altında açılmış ‘kanunen kabul edilmeyen giderler’ hesabına aktarılması veya ‘kanunen kabul edilmeyen giderler’ nazım hesaplarda takip ediliyorsa bu hesaba kayıt yapılması gereklidir.


Ne zaman

emekli olabilir

Annem 02 Ocak 1955 doğumlu olup, ilk defa 01.09.1992 tarihinde çalışmaya başladı. Toplam 4.810 gün prim ödemişliği bulunmaktadır. En kısa nasıl emekli olabilir? Ayşem Elif Altuntuğ Eren

Sosyal Sigortalar Kanununa göre, emekli olunabilmesi için sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş koşulunun gerçekleşmesi gerekir. En az 15 yıldan beri sigortalı olan ve en az 3600 gün sayısını 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getiren kadın sigortalılar 54 yaşını doldurmuş olmaları halinde 15 yıl 3600 günle kısmi emekli olabilir. Okurumuzun annesi 15 yıl ve 3600 günle 54 yaşını doldurduktan sonra kısmi emekli olabilir. Prim gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurmuş olup, yaşını beklemektedir.

(Kaynak: Star Gazetesi | 27.10.2007)

GÜNDEM