BASINDAN YAZILAR
Maliye’nin Cezasından Kurtulmanın Yolları / Mehmet Bulut - MuhasebeTR

Maliye’nin Cezasından Kurtulmanın Yolları / Mehmet Bulut

 Bir mükellef olarak Maliye’den vergi cezası yediğinizde hemen telaşlanmayın. İndirim veya uzlaşma yoluyla bu cezalardan tamamen kurtulabilirsiniz.   

İki hafta önce köşemizde SGK’nın kestiği idari para cezalarından nasıl kurtulacağınızı yazmıştım. Bu yazımdan sonra sizlerden aynı uygulamaların Maliye tarafından kesilen vergi cezaları için de olup olmadığı ile ilgili birçok e-posta aldım. Bu sebeple bugün vergi cezalarından kurtulma yollarından bahsedeceğim.
 
Bir dilekçeyle cezanın yarısını sildirin
Vergi sisteminde en çok karşılaşılan cezalardan birisi vergi ziyaı cezası. Eğer verginizi zamanında tam olarak tahakkuk ettirmemişseniz veya eksik tahakkuk ettirmişseniz vergi ziyaı söz konusu oluyor ve bu cezayı ödemek zorunda kalıyorsunuz.
Ancak, vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde, vergi dairesine bir dilekçe ile başvurursanız ve vergi ile cezayı vadesinde ödeyeceğinizi bir dilekçe ile bildirirseniz vergi ziyaı cezasının yarısı indiriliyor. Daha sonra kesilecek vergi ziyaı cezalarında da aynı yöntem izlenirse cezanın 1/3’ü indiriliyor.
Vergi mevzuatında vergi ziyaı cezasından başka cezalar da var. Bunlar da usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları. Bu cezalarla karşı karşıya kaldığınızda da aynı yöntemle cezaların 1/3’ünü indirmeniz mümkün.

Uzlaşma ile cezaların yüzde 98’i silindi
Vergi cezalarından kurtulmanın en ilginç yollarından birisi de uzlaşma. Öyle ki Maliye ile masaya oturup el sıkışarak cezanın büyük bölümünden kurtulabilirsiniz.
2014 yılında merkezi uzlaşma komisyonu ve vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu tarafından toplamda yaklaşık 710 milyon TL’lik vergi cezası uzlaşmaya tabi tutulmuş. Bu tutarın ise yaklaşık 698 milyon TL’si silinmiş. Yani vergi cezalarının yüzde 98’i uzlaşma ile kaldırılmış.
Uzlaşma ile sadece cezalar değil vergiler de siliniyor. 2014 yılında yaklaşık 571 milyon TL’lik vergi uzlaşmaya tabi tutulmuş. Bu tutarın ise yaklaşık 345 milyon TL’si silinmiş. Yani vergilerin yüzde 60’ı uzlaşma ile kaldırılmış.
Mükellef, vergi incelemesi bitmeden önce sonuçlanma aşamasında, vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edilmeden tarhiyat öncesi uzlaşma yapabilir. Veya vergi ceza ihbarnameleri tebliğ edildikten sonra tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilebilir.
Uzlaşma sonucunda, dosyanın durumuna ve mükellefin haklılığına göre vergi ve cezada indirim yapılıyor. Yapılacak indirim oranı tamamen uzlaşma komisyonunun inisiyatifinde.

Pişman olursanız cezanın tümü silinir
Eğer gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi beyana dayalı (yani beyanname vermeniz gereken) bir verginiz varsa, ancak beyanname verme ödevinizi zamanında yerine getirmediğiniz için vergi ziyaı cezası yemişseniz pişmanlık dilekçesiyle vergi ziyaı cezasının tümünden kurtulabilirsiniz. Ancak bunun için bazı şartlar var;
 Durumu kendiliğinizden dilekçe ile haber vermeniz gerekli.
 Haber verdiğiniz tarihten önce bir başkası tarafından ihbar edilmemiş olmalısınız.
 Haber verme dilekçesini herhangi bir vergi incelemesine başlanmadan önce vermeniz gerekli.
 Hiç verilmemiş veya eksik verilmiş vergi beyannamelerini, haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak 15 gün içinde vermeli veya düzeltmelisiniz.
 Haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergileri gecikme zammıyla 15 gün içinde ödemelisiniz.
Tekrar belirtelim ki pişmanlık uygulaması sadece vergi ziyaı cezası için geçerli. Yani usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasında pişmanlık ile cezadan kurtulmak mümkün değil.

(Kaynak: Meydan Gazetesi | 28.09.2015)

GÜNDEM