BASINDAN YAZILAR
Önce Müracaat Et Daha Az Öde / Mustafa İşcan - MuhasebeTR

Önce Müracaat Et Daha Az Öde / Mustafa İşcan

 DEĞERLİ okurlar, bugünkü yazımda sizlere borçlanmaların 30.06.2015 tarihine kadar yapılmasının öneminden bahsedeceğim. Sıklıkla kullandığımız doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmalarında zamsız fiyatlardan borçlanmak için zaman daralıyor 30.06.2015 tarihine kadar kuruma elden, iadeli taahhütlü, acele posta servisi (APS) veya PTT kargo ile müracaat edenler borçlanmayı yüzde 6 daha az ödeyeceklerdir. 

YURTDIŞI BORÇLANMASINDA

 

KÂR DAHA FAZLA

Çalışma hayatında en sık kullanılan borçlanmalar ise askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmalarıdır. Yurtdışında yasayan gurbetçilerimizin 08.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırmaları için 1 Temmuz’dan önce borçlanmaya müracaat etmeleri daha önemlidir. Çünkü 3600 gün ile kısmi veya 5000 ile 5975 gün arasında istenen yaşlılıktan emeklilik için yapılacak borçlanmada büyük miktarda kârları olmaktadırlar. 

ÖRNEKLERSEK...

Gurbetçi Mehmet bey, 30.06.2015 tarihine kadar asgariden 3600 gün borçlanırsa; 3600x12.82=46.152,00 lira ödeyecek. Mehmet bey borçlanmasını 01.07.2015 ile 31.12.2015 tarihinde yaparsa 3600x13.58=48.800 lira ödeyecek. Aradaki fark 2.736,00 liradır. Mehmet bey’in borçlanma günü ve seçilen tutar arttıkça karıda artmaktadır.

08.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin ve 5510 sayılı Kanunun 41. maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılmasına esas tutarın hesaplamasına bakarsak; borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’sidir

Hangi süreler borçlanılıyor bir de onlara bakalım.

5510 sayılı kanuna göre yapılacak olan hizmet borçlanmaları bu kanunun 41. maddesinde düzenlenmiştir.

DOĞUM BORÇLANMASI

4-1(a/SSK), (b/BAĞ-KUR) ve (c/EMEKLİ SANDIĞI) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere, her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuklarının yaşaması şartıyla borçlandırılacaktır.

Ücretsiz Doğum ya da Analık İzin Süreleri de Borçlanma Kapsamında

5510 Sayılı Kanunun 4.-1(a/SSK) bendine tabi kadın sigortalıların çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri işyerinden alacakları belgeler, doğum öncesine ve sonrasına ilişkin almış oldukları raporlarla SGK başvurmaları halinde borçlandırılacaktır.

- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler

Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ve 1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır. 5510 Sayılı Kanunun 4.-1(b/BAĞ-KUR) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar askere alınmaları halinde sigortalılıkları sona ermediğinden bu sigortalılıkları devam ettiğine göre er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler dışındakiler borçlanma yapabilecektir.

- 4C’li olarak görev yapan personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ve yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri,

- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

- Sigortalı iken tutuklanan ve sonrasında beraat edenlerin tutuklu veya gözaltındaki süreleri,

- Grev ve lokavtta geçen süreler,

- Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

-  Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin seçimin yapıldığı tarihe kadar olan süreleri,

-  4857 sayılı kanuna göre kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler (25.02.2011 tarihinden sonraki süreler) borçlanılarak hizmet sürelerine eklenebilir.

Borçlanmada günlük en az ve en çok ödenecek miktarlar

2015 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41. maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1.1.2015 ila 30.6.2015 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 40,05 TL x yüzde 32 = 12,82 TL, üst sınırı; 260,33 TL x yüzde 32 = 83,31 TL,

01.07.2015 ila 31.12.2015 tarihleri arasında,

- Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı; 42,45 TL x yüzde 32 = 13,58 TL, üst sınırı; 275,93 TL x yüzde 32 = 88,30 TL esas alınacaktır.

NOT : Yurtdışı borçlanmalarında yüksek emekli aylığı alabilmek için muhakkak sertifikalı sosyal güvenlik müşavirinden veya sosyal güvenlik uzmanından yardım almanız menfaatiniz icabıdır.

MURAT YANKI

 

Ben yurtdışında yaşayan bir gurbetçiyim. Önümüzdeki yıl Türkiye’ye kesin dönüş yapmayı düşünüyorum. Ancak Türkiye’ye gelmeden önce emeklilik için ne zaman borçlanma yapmam gereklidir?

Yurtdışında yasayan gurbetçilerimiz için çıkarılan 3201 sayılı borçlanma kanunu ile yurtdışında çalışmış olduğunuz süreleri ve bu sürelerin sonundaki ve aralarındaki 1 yılı aşmayan boşta geçmiş olunan tarihlerin borçlanma hakkı verilerek Türkiye’den emeklilik hakkı doğmuştur. Bunun için Türkiye’de zamsız rakamlardan borçlanmak isterseniz 30.06.2015 tarihine kadar yazılı olarak kuruma müracaatınız gerekmektedir.

AYŞE KENAR

23.05.1962 doğumluyum. 1980 yılının Ocak ayında evlenerek Fransa’ya gelin gittim ve 1981 yılının Şubat ayında doğum yaptım. 2000 yılında Türkiye’ye tatile geldiğimizde 10 gün SSK’lı olarak çalıştım. Türkiye’den emekli olabilir miyim ve ne kadar bir ücret yatırmam gereklidir? Yurtdışında hiç çalışmam yok.

Yurtdışındaki doğumlarınızı ve bebek bakım sürelerini ilgili emeklilik kasasına işletmişseniz ve o kasadan alacağınız sigortalılık durumunuzu gösteren ve ikamet ettiğiniz süreleri gösteren belgeler ile Türkiye’de borçlanma hakkınız olup ve borçlanmayı da yatırdıktan sonra 3600 gün ile 15 yıl 50 yaşında emekli olabilirsiniz. 30.06.2015 tarihine kadar borçlanma yaparsanız 46 bin 153 lira ödemeniz gerekmektedir.

KENAN TIKI

Ben 1950 doğumluyum. 1975 yılından beri Almanya’da çalışmaktayım. Türkiye’de 1974 yılında 1 hafta çalışmıştım ve adıma 7 gün SSK primi ödenmiş. Ne zaman emekli olurum ve kaç gün borçlanma yapmam gerekli? Borçlanmayı şimdi mi yapsam, Türkiye’ye gelince mi yapsam, ne önerirsiniz?

Türkiye’deki 1975 yılındaki 7 günlük SSK’lı olarak çalışmanızdan dolayı 15 yıl 3600 gün ile 55 yaşında emekli olabilirsiniz. Borçlanmayı daha ucuz şekilde ödemek için 30.06.2015 tarihine kadar kuruma yazılı olarak müracaat edip tahakkuk eden rakamı da tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödemeniz gerekmektedir.

(Kaynak: Milligazete.com | 13.06.2015)

GÜNDEM