BASINDAN YAZILAR
Maaşın Tamamına Haciz Konulabilir Mi? / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Maaşın Tamamına Haciz Konulabilir Mi? / Ahmet Metin Aysoy

Kredi kartı borcu olan işçinin, ücret, toplu sözleşme farkı, ikramiye, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının ne kadarının haczedilebileceği sık sorulan konulardan biridir.
Bu yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz.

A-Ücret
Net ücretin dörtte biri haczedilebilir. (4857 sayılı İş Kanunu, madde 35, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, madde 83 )
Birden fazla haciz varsa sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.
İşçinin ücretinin ödendiği bankaya borcu olduğu için bankanın ücretin tamamını bloke etmesi yasal değildir.

B -İhbar ve kıdem tazminatı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27.12.2004 tarih ve E.2004/22540, K.2004 /26972 sayılı kararında, ihbar ve kıdem tazminatının ücret olmadığı bu nedenle tamamının haczedilebileceği belirtilmiştir.
Ayrıca, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinde, kısmen haczedilebilecek kalemler (maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, emekli maaşları, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından tahsis edilen gelirler) arasında, ihbar ve kıdem tazminatı sayılmamıştır. Bu madde hükmünden de, İhbar ve kıdem tazminatının tamamının haczedilebileceği, sonucuna varmak mümkündür.

C -İkramiye ve toplu sözleşme farkı
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27.12.2004 tarih ve E.2004/22540, K.2004/26972 sayılı kararında, toplu sözleşme farkı ve ikramiyenin ücret sayıldığı, bu nedenle en fazla dörtte birinin haczedilebileceği belirtilmiştir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 09.06.2015)

GÜNDEM