BASINDAN YAZILAR
Askerde Ölene ve Engelli Olana Tazminat / Arif Temir - MuhasebeTR

Askerde Ölene ve Engelli Olana Tazminat / Arif Temir

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen Veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 23 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre 1076 sayılı Kanuna veya 1111 sayılı Kanuna tabi olarak askerlik yükümlülüğünü yerine getirirken, 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması veya 2330 sayılı Kanun kapsamında tazminat ödenmemesi kaydıyla, ölenlerin dul ve yetimleri ile askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelenlere tazminat ödeniyor. 

Tazminat şartları 
1076 sayılı  Yedek Subay ve Yedek Askeri  Memurlar Kanunu'na ve 1111 sayılı Askerlik Kanuna göre aşağıdaki şartları sağlayan yükümlülere tazminat ödeniyor. 
*1076 sayılı  Yedek Subay ve Yedek Askeri  Memurlar Kanunu'na tabi yükümlüye tazminat ödenebilmesi için, ölümünün veya askerliğe elverişsiz olacak şekilde engelli hale gelmesinin; 
*Yedek subaylar için, askerliğe sevk edildiği tarih ile sınıf okulunda geçen sürenin bitiş tarihi, 
*Milli Eğitim Bakanlığı emrine yedek subay öğretmen olarak tefrik edilenler için askerliğe sevk edildikleri tarih ile temel askerlik eğitimi süresinin bitiş tarihi, 

Komisyon kararı gerekiyor 
*Kısa dönem erbaş ve er olarak askerlik hizmetine alınanlar için, askerlik hizmetinden sayılan süreler içerisinde olmak kaydıyla askerliğe sevk edildikleri tarih ile askerlik hizmet süresinin bitiş tarihi arasında meydana gelmiş olması gerekiyor. 
*Yükümlünün ölümü halinde dul ve yetimlerinden herhangi birine, engelli hale gelmesi durumunda ise kendisine 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanmaması ya da 2330 sayılı Kanun kapsamında tazminat ödenmemiş olması, 
*Engelli hale gelenlerin kendisinin veya vasisinin, ölenlerin dul ve yetimlerinin müracaatı, 
*İlgili komisyon tarafından tazminat ödenmesi kararı verilmesi gerekmektedir. 

Müracaat nereye yapılacak? 
Hak sahipleri, banka İBAN numaralarının yer aldığı tazminat talepli dilekçelerine, engelli hale gelme ve ölümlerde ilgili belgeleri ekleyerek yükümlünün görev yaptığı birliğin bağlı olduğu en az tugay veya eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında en az alay ve eşidi) birlik komutanlığı veya kurum amirliğine iletilmek üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edilecek.  

Ödenecek tazminat tutarı 
Ölenlerin dul ve yetimlerine, 400.000 gösterge rakamının tazminat verilmesine dair karar tarihindeki memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılacak.  Gösterge rakamı engellilik oranına göre değişmektedir. Buna göre mevcut durumda 0.079308 olan memur maaş katsayısını ek gösterge ile çarptığımızda ilgililere 31.723 TL tazminat ödenecek.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 09.06.2015)

GÜNDEM