BASINDAN YAZILAR
G-20 Uluslararası Vergi Sempozyumu - MuhasebeTR

G-20 Uluslararası Vergi Sempozyumu

 Değerli DÜNYA okuyucuları, son yazımlarımda 2015 yılı içinde ülkemizde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’ne ilişkin organizasyonlardan bahsetmiştim. Bu yazımda ise geçen hafta İstanbul’da düzenlenen “G-20 Uluslararası Vergi Sempozyumu” hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Sempozyumun özelliği vergi konularında son yıllarda ülkemizde yapılmış en önemli ve en üst düzey katılımlı organizasyon olmasıydı. Benim de katılımcıları arasında yer aldığım sempozyuma 60 ülkeden uluslar arası vergi konusunda uzman üst düzey yetkili, danışman ve yöneticilerden oluşan 300 kişi katıldı.
Maliye teşkilatının başarısı

Sempozyumun ev sahibi olarak Maliye Bakanlığı’nın Bakanı’ndan uzmanına kadar sempozyuma çok iyi hazırlandığını gözlemledim. Ülkemizin bu denli üst düzey bir organizasyonu başarıyla organize etmesi hepimizin gururlanmasına neden oldu. Bu derecede önemli bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmelerinden dolayı tüm Maliye teşkilatını tebrik ediyorum. Gelelim sempozyumda neler konuşulduğuna.

Maliye Bakanı’ndan önemli açıklamalar

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sempozyumun açılış konuşmasında G-20 Dönem Başkanlığı süresinde Türkiye’nin önceliklerinin “tüm tarafl arı kapsama”, “uygulama” ve “yatırım” konuları olduğunu ifade etti.
Maliye Bakanı’nın en çarpıcı açıklamalarından birisi ise “kayıtdışı ekonomi ile mücadele terör ile mücadele etmek kadar önemli” şeklindeki açıklamasıydı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sempozyumun ana konusu olan “OECD/G-20 Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarımına İlişkin Eylem Planı” ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Buna göre, Maliye Bakanı OECD/G-20 Eylem Planı’nı tamamen desteklediklerini, OECD tarafından şu anda sürdürülen çalışmaları değerlendirdiklerini ve 2015 yılı sonunda çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini, ardından uygulamaya ilişkin bazı adımlar atacaklarını ifade etti.

Yine bu kapsamda, elektronik ticaret sürdüren şirketlerin vergi ödemeleri gerektiği ve bu konuda da çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Sempozyumda öne çıkanlar

İstanbul’daki Sempozyumun benim de aralarında yer aldığım konuşmacıları Türk Maliyesi’nden, OECD’den ve çeşitli vergi idarelerinden üst düzey yetkililer, özel sektör temsilcileri, çok uluslu şirketlerin mali yöneticileri ve akademisyenlerden oluşuyordu. Sempozyumda şu anda tüm ülkelerin en önemli vergi gündemini oluşturan “OECD/G-20 Eylem Planı” kapsamında sürdürülen çalışmalar üzerinde detaylı olarak duruldu. Ön plana çıkan konular ise aşağıdakilerden oluşuyordu:
• Dijital ekonomi nedeniyle ortaya çıkan vergi kayıpları,
• Faiz giderlerinin indirilmesine ilişkin getirilecek sınırlandırmalar,
• Sözleşme ve tüzel kişilere dayalı hibrid düzenlemelerin yarattığı sorunlar,
• Transfer fiyatlandırması konusunda yapılacak düzenlemeler ve bunların gelişmekte olan ülkelere olan etkisi,
• Matrahın aşındırılması ve karın aktarılmasına ilişkin verilerin toplanması, bunların ekonomik olarak analizi ve dışsal etkilerinin (spill-over eff ects) tespiti,
• Banka hesaplarına ilişkin bilgiler dahil vergi idareleri arasında otomatik bilgi değişimi ve gelişmekte olan ülkelere etkisi.

Sempozyumun Türkiye’ye olası etkileri

G-20 Uluslararası Vergi Sempozyumu, uluslar arası vergilendirme kurallarının ciddi şekilde yeniden ele alındığı ve şekillendiği bir dönemde gerçekleştirilen önemli bir uluslararası organizasyonu ifade ediyor. Asıl önemli yanı ise önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye dahil bir çok ülkede yapılması öngörülen vergi konularındaki yasal değişikliklerin içeriğine dair çok sayıda ipucuna ulaşmamıza yardımcı olması.

Tüm bu çalışmalar Türkiye için neyi ifade ediyor diye sorulduğunda ise yanıtım Türkiye’nin dünya ülkeleri ile eşgüdümlü hareket ettiği ve yakın zamanda tüm bu çalışmaları yasal düzenlemelere yansıtma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu şeklinde olabilir.

O nedenle, Türkiye’de yakın zamanda vergi konularında bazı yasal değişikliklerin olacağını beklemek mümkün. Bu anlamda sanal işyeri, otomatik bilgi değişimi ve transfer fiyatlandırması konuları ön plana çıkıyor.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 22.05.2015)

GÜNDEM