BASINDAN YAZILAR
Uluslararası Vergilendirmede Yeni Dönem Türkiye’de Şekilleniyor - MuhasebeTR

Uluslararası Vergilendirmede Yeni Dönem Türkiye’de Şekilleniyor

 RAMAZAN BİÇER

Bir çoğumuz ülkemizin 2015 yılında G-20 dönem başkanlığını yaptığını duymuştur. Aralık 2014 başlarında dönem başkanlığını devralan Türkiye, çok sayıda uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamdaki toplantılar İstanbul ve Ankara’da gerçekleştiriliyor ve bir çok konu tartışılmaya devam ediliyor. Bugünkü yazımda yine bu kapsamda 9-10 Şubat 2015 tarihlerinde G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda ele alınan uluslar arası vergi konularından bahsetmek istiyorum.

Uygulamaya ilişkin ilk adımlar açıklanırken

G-20/OECD’nin Sürdürdüğü Eylem Planı’nın (Action Plan on Base Erosion and Profit Shiftting) uygulamasına ilişkin atılacak ilk adımlar OECD yetkilileri tarafından İstanbul’da düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında sunuldu.

OECD yetkilileri yaptıkları sunumda G-20/OECD Eylem Planı kapsamında matrahın aşındırılması ve karın aktarılması konusunda OECD düzeyinde son dönemde yapılan çalışmaları ilgili ülkelerin bakan ve merkez bankası başkanlarının dikkatine sundular.

Sunulan konular arasında, transfer fiyatlandırmasında yüksek riskli konular; daimi işyerleri; uluslararası vergilendirme konularında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda karşılıklı anlaşma usulünün geliştirilmesi; vergi anlaşmalarının kötüye kullanılmasının engellenmesi ve faiz ödemelerinin ne kadarının gider olarak indirileceği gibi konular yer alıyordu.

Uygulamaya ilişkin atılacak ilk adımlar

İstanbul’daki toplantıda aynı zamanda OECD’nin çok uluslu şirketlerin ülkelerin vergi matrahlarını aşındırmaları ve karlarını düşük ya da hiç vergilendirmenin olmadığı ülkelere aktarılmalarını önlemeye yönelik geliştirdiği projenin uygulamasına ilişkin üç önemli konu üzerinde duruldu.

Çok taraflı uluslar arası anlaşma

Toplantıda G-20/OECD Projesi’ne taraf olan ülkelerin akdettikleri vergi anlaşmalarının bazı hükümlerinin tek bir anlaşma ile değiştirilmesini karar altına alacak çok tarafl ı uluslar arası bir anlaşmanın hazırlanması görüşüldü. Bu kapsamda, tüm ülkelerin katılabileceği bir müzakere grubu oluşturulması ve bu grubun OECD nezdinde çalışmalarını sürdürmesi öngörülüyor. Grubun amacı ise 31 Aralık 2016 tarihine kadar söz konusu anlaşmayı taslak olarak ilgili ülkelerin onayına sunmak.

Ülke bazlı mali bildirim

Aynı toplantıda görüşülen konulardan bir diğeri ise transfer fiyatlandırması konusu kapsamında toplam ticaret hacmi 750 milyon euroyu geçen çok uluslu şirket gruplarına bağlı şirketler için faaliyet gösterilen tüm ülkelerdeki gelirleri, ödedikleri vergiler, çalışan sayıları gibi konularda bir bildirim getirilmesi. Uygulamaya ilişkin paket 2016 yılı içinde OECD tarafından açıklanacak ve ilgili ülkeler 2017 yılı başından itibaren otomatik bilgi değişimi kapsamında ellerindeki bildirimleri diğer ülkeler ile paylaşıyor olacaklar. Bu konu toplantıya ilişkin kapanış bildirisinde de yer aldı. Dolayısıyla, G-20 ülkeleri otomatik bilgi değişimine ilişkin yasal düzenlemeleri belirlenen süre içinde gerçekleştirmeyi taahhüt etmiş oldular.

Gayrimaddi varlıklara ilişkin vergilendirme rejimleri

Toplantıda ele alınan bir diğer konu ise gayri maddi varlıklar (Patent Boxes) için uygulanan tercihli vergi rejimlerinin zararlı olup olmadığını değerlendirmek için getirilecek kritere ilişkin. Bu konu son dönemde Almanya ve İngiltere arasında imzalanan anlaşma ile gündeme gelmiş ve diğer ülkeler tarafından da desteklenmişti. Buna göre, G-20/OECD Projesi kapsamında da benzer bir yaklaşımın (Nexus Approach) getirilmesi öngörülüyor.

Projenin sonraki adımları Türkiye’de netleşecek

G-20/OECD Projesi’nin 2015 sonunda tamamlanması öngörülüyor ve bu durum G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının kapanış bildirisine de açık bir şekilde yansıdı. Türkiye de dahil 2016 ve sonrasındaki ülke uygulamalarının ne şekilde gerçekleştirileceği ise henüz tam olarak netleşmedi. Bununla birlikte, uygulama adımlarının nelerden oluşacağı Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığı süresinde OECD tarafından açıklanacak. Bu kapsamda G-20/ OECD ortaklaşa olarak Türkiye’de uluslararası vergi konularında çeşitli organizasyonlar düzenlemeye devam edecek. Bu organizasyonlar ile ilgili detayları sonraki yazılarımda sizlerle paylaşıyor olacağım.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 13.02.2015)

GÜNDEM