BASINDAN YAZILAR
Emekli Olmak Hayal Değil / Özgür Erdursun - MuhasebeTR

Emekli Olmak Hayal Değil / Özgür Erdursun

 Ülkemizde emekli olmak isteyenlerin çalışma durumlarına göre (esnaf, çiftçi, işçi, memur) emeklilik şartları kadınlarda ve erkeklerde kanunlarla belirlenmiştir. Genç yaşlarda emeklilik bilinci olmadığından pek umursanmayan emeklilik, yaş ilerledikçe önem arz etmeye başlıyor. Özellikle kadınların genç yaşlarda sigorta girişleri olmasına rağmen evlendikten sonra iş hayatından çıkması ya da erkeklerin çalıştığı işyerinde sigortalı olmayıp daha fazla maaş almak için sigorta primlerinin parasını da maaşına ilave ettirmesi gibi durumlarda emeklilik planları yapmaması neticesinde emeklilik yaşı geldiğinde eşi dostu arkadaşı emekli olduğunda kendisi emekli olamayanlara da emeklilik hayali kurmak kalıyor. Emekliliğin sadece bir hayal olmaması için emeklilik planlamasının muhakkak yapılması gerekiyor. Ne zaman emekli olacaksınız? Hangi statüden emekli olacaksınız? Daha erken emekli olma imkânınız var mı? Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanmalar yapmak size avantaj sağlar mı? Bunları bilerek emeklilik hesaplamanızı yaparsanız inanın ‘’Emekli Olmak Hayal Olmaz’’...

EK-5 TARIM SİGORTASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

01.03.2011 tarihinden itibaren 6111 sayılı torba kanun ile 5510 sayılı kanuna eklenen “Ek-5. madde ile, tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışanların, daha az prim ödeyerek zorunlu SSK’ ların emeklilik haklarından faydalanması sağlanmıştır. Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan, kendi diğer sigortalılıklarından dolayı gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı EK-5 tarım SSK sigorta primi ödeyebilir.

Kurumca belirlenen ilgili muhtarlık, birlik, kuruluş, İl veya İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından onaylanmış “Tarım ve Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ile birlikte SGK Müdürlüklerine başvurmak veya tarım işini yaptığınız yer ikamet yerinizin dışında ise, bu belgeyi iadeli taahhütlü posta ile ikametinizin bulunduğu yerdeki SGK İl Müdürlüğü’ne gönderdiğinizde Ek-5 tarım sigortalılığınız başlatılmış olur.

Ziraat odasındaki çiftçi kaydını sildirenler veya aylık gelirleri asgari ücret altında olduğundan Sigortalılık Muafiyet Belgesi alanlar, üzerlerinde tapu olsa bile Ek-5 tarım sigortalısı olabilirler.

2015 YILI EK-5 PRİM ORANLARI:

Ek-5 madde kapsamında çalışan sigortalıların ödeyeceği aylık prim tutarı en az asgari ücretin %34,5 i kadardır. Bu %34,5’in %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12,5’i GSS primi ve % 2’si iş kazası ve Meslek hastalıkları primidir.
Dolayısıyla, GSS primi ödediğinizden sağlık yardımlarından faydalanabilirsiniz. Ancak, analık ve hastalık sigorta kolları kapsamında prim ödemediğinizden, iş kazası dışındaki hastalıklarınızda geçici iş göremezlik ödeneği ve doğum sonrası emzirme yardımından faydalanamazsınız.

Ek-5 tarım sigortası için 2015 yılında 22 günlük prim olarak ödenir. Her yıl 1 gün artar ve 2023 yılında 30 gün olarak ödenecektir.

01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri

303,98 TL

1975,87 TL

01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri

322,20 TL

2094,27 TL

 

Ek-5 tarım sigortalıları 5510/4a (SSK) şartlarıyla emekli olurlar. Ek-5 tarım sigortalıları emeklilik tarihlerinin belirlenmesi ve emekli aylıklarının hesaplanması açısından zorunlu 4/a (SSK) sigortalıları ile aynı haklara sahiptirler.

 

SORU CEVAP

 

01.04.2007 yılında sigortalı oldum, 1976 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim ayrıca 1998 yılında askere gittim askerlik borçlanması yaparsam işe başlama tarihim 1998 yılı olur mu?

60 yaşında 7000 günle emekli olacaksınız. Askerlik borçlanması yaparsanız işe başlama tarihiniz 01.10.2005 tarihi olur. Askerlik süresi kadar işe başlama tarihiniz geriye çekilir. Askere gittiğiniz tarih işe başlama tarihi olarak sayılmaz.

(Kaynak: Olay.com | 09.02.2015)

GÜNDEM