BASINDAN YAZILAR
Çalışma Hayatında Bir Dönem Böyle Geçti / Resul Kurt - MuhasebeTR

Çalışma Hayatında Bir Dönem Böyle Geçti / Resul Kurt

 Dün AK Parti 1. Olağan Kongresi ile seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak bugün göreve başlayacak olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkanlık ve Başbakanlık koltuğunu Ahmet Davutoğlu’na bıraktı. Özellikle son 10 yılda Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında AK Parti döneminde yapılan ve birçoğu devrim olarak kabul edilebilecek değişiklikler hem bir çok kesime yeni haklar getirdi, hem de sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasını sağladı. 

Biz de bugün Sosyal Güvenlik ve çalışma hayatında AK Parti hükümeti ile birlikte son 12 yılda yapılan dönüşümü yazalım ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza vefamızı gösterelim istedik.

- Anne-babanın prim borcu bulunsa veya sosyal güvencesi olmasa dahi 18 yaşın altındaki çocuklara devlet tarafından sağlık yardımı verilmesi,

- Eczanelerden ilaç alınması, referans ilaç fiyat fiyat politikası sonucunda ilaç fiyatlarının ucuzlatılması,

- Tüm vatandaşların özel hastanelerden yararlanabilmesi,

- Özel hastanelerden alınan raporlara geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi,

- Erken doğum yapan kadınların doğum parasını eksiksiz alabilmesi,

- Üniversiteli stajyerlere ücret ödenmesinin zorunlu tutulması,

- Yanlış yatan SSK primlerinin Bağ-Kur prim borcuna saydırılması,

- Kadınlara doğum borçlanması hakkı verilmesi,

- Bakıma muhtaç malul çocuğu bulunan kadınların erken emekli edilmesi,

- Yılların kangren sorunu olan emekli maaşına intibak sorunu gibi çok devrim sayılacak düzenleme yapıldı ve yurttaşlarımızın yaşam kalitesi ve aldığı hizmet seviyesi yükseldi.

SGK KURULDU VE SİGORTALILARA EŞİTLİK GELDİ: Her şeyden önce Sosyal Güvenlik alanındaki bölünmüşlük sona erdirilerek, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilmiştir. Sosyal güvenlik kurumları arasında norm ve standart birliği sağlanmış ve tüm vatandaşların sosyal güvenlik hizmetine aynı kalite ve aynı kurum aracılığı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

Daha önce SSK’lı olanlar 90 gün, eş ve çocukları 120 gün, Bağ-Kur’lular ise 240 gün prim ödedikten sonra sağlık yardımı verilmekte iken yapılan yasal düzenleme ile 30 gün prim ödenmesi olana sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Ayrıca anne-babanın prim borcu bulunsa veya sosyal güvencesi olmasa dahi 18 yaşın altındaki çocuklara devlet tarafından sağlık yardımı verilmesi, özel eczanelerden ilaç alınabilmesi, referans ilaç fiyat politikası sonucunda ilaç fiyatlarının yarı yarıya düşürülmesi sağlanmıştır. 

AİLE HEKİMLİĞİ KURULDU: Aile hekimliği getirilmiş, her vatandaşa bir aile hekimi atanarak sağlığa tam erişim sağlanmıştır. Aile hekimliği herkese ait temel sağlık bilgilerinin tutulduğu ve takip edildiği ilk basamak sağlık birimi olarak kurgulanmış ve ücretsiz hizmet sunumu sağlanmıştır. 

Devlete ait tüm sağlık hizmet sunucuları Sağlık Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiş ve farklı kuruluşların sunduğu sağlık hizmetinde standart birliği sağlanmıştır. Hastanelere gidip uzun kuyruklara girmek artık sona ermiştir. Vatandaşlar www.hastanerandevu.gov.tr/Randevu/ sistemi üzerinden randevu alarak Devlet Hastanelerine gidebilmekte ve kuyruklarda zaman kaybetmemektedirler.

Sağlık hizmeti sunumunda sağlanan özelleştirme ile tüm dünyada örnek alınan bir sağlık hizmet sunumu sistemi kurulmuştur. Bir taraftan kampüs şeklinde tam teşekküllü devlet hastaneleri kurulmuş ve bu hastanelerin yönetimi özerkleştirilerek özel hastanelerle yarışır sağlık hizmeti sunulurken diğer taraftan özel hastanelerin sağlık sektörüne yatırım yapması teşvik edilerek vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımı kolaylaştırılmıştır. SSK hastanelerinde ki hasta kuyrukları ve ilaç kuyrukları korku filmlerinden bir sahne gibi tarihte kalmıştır. Öyle ki dünyanın saygın üniversitelerinde Türkiye’deki sağlık hizmet sunumunun yaşadığı devasa dönüşüm tez konusu olmuştur. Artık vatandaşlarımız dünyanın en ileri sağlık hizmeti sunumuna devlet güvencesi ile kavuşmaktadırlar.

DOĞUM BORÇLANMASI: Annelerimize doğum borçlanması hakkı verilmiş ve sosyal güvenlikten yararlanmaları kolaylaştırılarak kadına verilen değer ortaya konulmuştur. Şu anda Meclis’te bulunan torba yasa ile 2 çocukla sınırlı olan bu borçlanma hakkı 3 çocuğa çıkarılmakta ve annelerin daha erken emekli olması sağlanmaktadır.

MUHTAÇLARA YARDIM: Yine Bakıma muhtaç malul çocuğu bulunan annelerin erken emekli olabilmesi için her 360 gün çalışmaları için 90 gün ilave süre verilmiş ve bu annelerin erken emekli olabilmeleri sağlanmıştır.

Yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile muhtaç ve güçsüzlerle engellilere evde bakan vatandaşlarımıza asgari ücret düzeyinde ödeme yapılarak bu vatandaşlarımızın toplumdan dışlanmışlıklarının önüne geçilmiş ve bu vatandaşlarımızın toplumda saygın bir vatandaş haline gelmesine neden olmuştur.

İNTİBAK SORUNU ÇÖZÜLDÜ: Yılların kangren sorunu olan emekli maaşına intibak sorunu çözülmüştür. Aynı şartlarla emekli olan kişilere farklı maaş ödenmesinin önüne geçilmiş ve ciddi bir adaletsizlik giderilerek Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adına yaraşır bir icraat gerçekleştirilmiştir.

SENDİKALAR YASASI ÇIKARILDI: 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Yasası çıkartılarak çalışma hayatında iş barışının temelleri atılmıştır.

ALO 170: Çalışanlar artık kayıtlı çalışıp çalışmadığını SGK internet sitesi üzerinden kendileri kontrol edebilmekte, hizmet dökümünü alabilmektedirler. Şikayetleri olduğunda ise Alo 170 kanalından haklarını arayabilmektedirler. Kayıt dışı ile yapılan mücadele sonucunda yüzde 50’ler düzeyinde olan kayıt dışılık yüzde 32 düzeyine indirilmiştir.

İŞ GÜVENLİĞİ YASASI: İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin özel bir kanun çıkarılmıştır. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacını taşıyan kanun işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının istihdam edilmesini zorunlu kılmakta ve çalışanların güvenlikli ortamlarda çalışmalarını sağlamaktadır. 

Gündemde yer alan torba yasada, daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz birçok yenilik gündeme gelmekte ve vatandaşları korumaktadır.

 Özetle seçilmiş Cumhurbaşkanımızın 12 yıllık Başbakanlığı döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında tam anlamıyla bir devrim yaşanmış ve bu alanda çağdaş devletlere ulaşmak bir yana bir çoğunun önüne geçilmiştir. Sayın Başbakanımızı başta emekçiler ve çalışanlar olmak üzere tüm yurttaşlarımız unutmayacaktır. 

Bu vesile ile Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulacak yeni hükümetin açılan bu yolda ilerlemesini dilerim.

(Kaynak: Star Gazetesi | 28.08.2014)

GÜNDEM