BASINDAN YAZILAR
Bankayla Ödeme Yapılan Agiler İspat Edilir/Okur Sorularına Cevaplar / Vedat İlki - MuhasebeTR

Bankayla Ödeme Yapılan Agiler İspat Edilir/Okur Sorularına Cevaplar / Vedat İlki

Sayın İlki çalışanlarımızın AGİ'lerini ücret hesap pusulasında gösteriyoruz.Aynı miktarı da banka hesaplarına yatırıyoruz.

Israrla bir çalışanımız AGİ ödenmediğini iddia ederek dava açmak istediğini dile getirmiştir.

Bu konuda ne yapmamız gerekir.İnsan Kaynakları Uzmanı

Asgari Geçim İndirim tutarları her yılın başında ilan edilen 16 yaşından büyükleri için belirlenen asgari ücret tutarı yıl içinde asgari ücret değişse de yılbaşında belirlenen tutara göre tespit edilir.

AGİ kişinin medeni haline göre ,çocuk sayısına göre ödeyeceği verginin kısaca tutarını geçemez.

Sınırlama asgari ücrete göre belirlenmiştir.

Her yıl İnsan Kaynakları çalışanları AGİ için çalışan kişilerin medeni durumlarına göre güncellemeler yaparak yada yıl içindeki değişiklikleri ilgili formlarla tespit ederek ödeme tutarlarını kayıt altına alır.

 

Örneğin:

 

2014 yılı için İşçi Ali Bekar ise ödenecek asgari ücretteki verginin %50'si ,evli eşi çalışmaz ise %10 ,ilk iki çocuk için %7,5,üç ve daha fazlası için %5 olarak ilave edilir.

 

Ø  2014 Yılı İçin Ocak ayında geçerli olan 16 yaş Büyüklere uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı(35,70*30*12=12.852,00)

 

Ø  Bekar ise %50(35,70*30*12*0,15/12*0,50)=80,33

 

Ø  Çalışmayan Geliri Olmayan Eş İçin %10(35,70*30*12*0,15/12*0,10)=16,07

 

Ø  İlk iki çocuk için %7,5(35,70*30*12*0,15/12*0,15/2)=12,05

 

Ø  Diğer çocuklar için %5(35,70*30*12*0,15/12*0,05)=8,03

 

Ø  Kısmi Çalışan ayda kısmi gelir vergisine denk gelen miktar ödenir.

 

Ø  VUK 103’üncü maddesinde gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılması esas alınır.

 

Ø  "Çocuk" tanımı, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.

 

Ø  "Eş" tanımı ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

Ø  Her ikisi de çalışırsa ayrı ayrı AGİ alır.

 

Ø  Her iki eş çalışsa da eşlerden biri alır.

 

Ø  Boşanma halinde nafaka alan kişi çalışıyorsa çocuklara ait AGİ ona ödenir.

 

2014    OCAK

 

ASGARİ

 

 

İNDİRİM

BİR AYLIK

 

 

 

 

 AYINDAKİ

 

 ÜCRETİN

İNDİRİM

İNDİRİMİN

 TUTARININ

ASGARİ

İNDİRİME  ESAS

ASGARİ ÜCRET

 

YILLIK TUTARI

ORANI

YILLIK TUTARI

YILLIK VERGİSİ

İNDİRİM

MEDENİ DURUMU

1.071,00  

12

12.852,00  

50,0%

6.426,00  

963,90  

80,33  

BEKAR

1.071,00  

12

12.852,00  

60,0%

7.711,20  

1.156,68  

96,39  

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ

1.071,00  

12

12.852,00  

67,5%

8.675,10  

1.301,27  

108,44  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

75,0%

9.639,00  

1.445,85  

120,49  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

80,0%

10.281,60  

1.542,24  

128,52  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

85,0%

10.924,20  

1.638,63  

136,55  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

 

1.071,00  

12

12.852,00  

50,0%

6.426,00  

963,90  

80,33  

EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ

1.071,00  

12

12.852,00  

57,5%

7.389,90  

1.108,49  

92,37  

EŞİ ÇALIŞAN  1 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

65,0%

8.353,80  

1.253,07  

104,42  

EŞİ ÇALIŞAN  2 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

70,0%

8.996,40  

1.349,46  

112,46  

EŞİ ÇALIŞAN  3 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

75,0%

9.639,00  

1.445,85  

120,49  

EŞİ ÇALIŞAN  4 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

80,0%

10.281,60  

1.542,24  

128,52  

EŞİ ÇALIŞAN  5 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

85,0%

10.924,20  

1.638,63  

136,55  

EŞİ ÇALIŞAN  6 ÇOCUKLU

                               

 

 

 

GÜNCEL YARGITAY KARARI

 

4857 S.İşK. /32,37

 

T.C

 

YARGITAY

 

7. HUKUK DAİRESİ

 

Esas No. 2013/16519

 

Karar No. 2014/80

 

Tarihi: 13.01.2014

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÖDENMİŞ OLDUĞUNUN BANKA KAYITLARINDAN ANLAŞILMASI HALİNDE BORDRO İMZASIZ OLSA DA ÖDENEN DÖNEMİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

 

ÖZETİ: Davalı işveren tarafından sunulan bordrolarda asgari geçim indirimi tahakkuku bulunmaktadır. Bordroda gösterilen miktarların bankaya da aynı şekilde yatırıldığı ve dekontlarının delil olarak sunulduğu görülmüştür. Mahkemece asgari geçim indirimi alacağı belirlenirken bordro imzasız olsa da ödendiği ispatlanan aylara ilişkin asgari geçim indirimi alacaklarının dışlanması gerekirken kabulü hatalıdır.

 

 

 

OKUR SORULARINA CEVAPLAR

 

01/01/1956 yılında doğan annem,ilk defa 01/07/2004 tarihinde ve kadını olarak Bağ-Kur isteğe bağlı prim ödemeye başladı.2008 yılında Ekim ayı ile birlikte 4 yıl 2 ay kadar ödenmiş primim var.01/01/2013 itibaren SSK çalışıyor.Ne zaman emekli olur?Eylem.

 

Anneniz için ;

 

a.)SSK emekli olması için 58 yaş 7000 gün yada 58 yaş 25 yıl sigortalılık süresi 4500 güne ihtiyaç var.

 

b)Bağ-Kur ile 58 yaş 9000 gün yada 60 yaş 5400 günle emekli olur.

 

Anneniz için Bağ-Kur şartı ile 15 yıl ödeyerek emekli olmasını öneririm.

 

**

 

01/01/1971 yılında doğdum.İlk defa 15/05/1997 yılında ilk defa SSK oldum.4400 günüm var.%45 oranında engelliyim.Ne zaman emekli olurum?Murat

 

Öncelikle vergi dairesinden vergi indirim belgesi almanız halinde en kısa zaman da emekli olursunuz.

 

17 yıl 3920 gün ile emekli olursunuz.

 

Bunun için en kısa zaman da vergi indirim belgesi almanız halinde emekli olursunuz.

 

**

 

1966 yılında doğdum.İlk defa 01/06/1989 yılında SSK oldum.3600 gün şartımı doldurdum.Çalışmak istemiyorum.

 

Şu anda maddi birikimim yeterlidir.

 

GSS nasıl faydalanacağım.FERDİ

 

60 yaşından önce emekli olamazsınız.

 

GSS faydalanmanız için ikamet ettiğiniz yerdeki kaymakamlıklara müracaat ederek Gelir Testi ile geliriniz tespit edilerek SGK il yada SGM tarafından GSS ödeyeceğiniz matrah belirlenecektir.

 

TEMMUZ 2014 itibari ile;

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI ORANLARI DEĞİŞİYOR

 

 (Gelir Testi Sonucu Tespit Edilen Kişi Başına Düşen Aylık Gelir Durumuna Göre)

 

01/07/2014 – 31/12/2014 Tarihleri Arası

Aylık Geliri 378,00 TL’den Az Olanlar

Aylık Geliri 378,00   TL’den   1.134,00 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri   1.134,00 TL’den   2.268,00 TL’ye Kadar Olanlar

Aylık Geliri   2.268,00 TL’den   Fazla Olanlar

0

45,36 TL

136,08 TL

272,16 TL

Gelir Testi Yaptırmayanlar

Gelir   testi yaptırması gerektiği halde   yaptırmayanlar; 01/07/2014 – 31/12/2014 tarihleri arası aylık 272,16 TL, genel   sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

 

(Kaynak: Alitezel.com | 21.07.2014)

GÜNDEM