BASINDAN YAZILAR
SGK İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Deli Dumrul Uygulamasına Son Vermeli / Şevket Tezel - MuhasebeTR

SGK İsteğe Bağlı Sigortalılıkta Deli Dumrul Uygulamasına Son Vermeli / Şevket Tezel

 1479 sayılı Yasa kapsamındaki isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığı ile 506 sayılı Yasa kapsamındaki isteğe bağlı SSK sigortalılığı 1 Ekim 2008'den itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılığa dönüştürüldü. Bu isteğe bağlı sigortalılık da 4/b sigortalılığı yani eski adıyla Bağ-Kur statüsünde sayılıyor. Ancak aynı gibi görünse de çok parçalı mevzuatımızda sırf bu parçalılıktan dolayı bile arızalar çıkıyor.

1 Ekim 2008'den önceki uygulamada sigortalılık tescil talebinin Bağ-Kur'a intikal ettiği tarih itibariyle başlayan isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığı;

 

  • Terk talebinin Bağ-Kur'a intikal ettiği tarihte,

  • Diğer sosyal güvenlik kanunlarına tâbi olarak çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce,

  • Sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza tutarından fazla olması halinde sigortalının daha önce ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle,

 

Sona eriyordu.

 

Şayet isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalısı bu sigortalılığı devam ediyorken birkaç gün bile SSK'lı olarak çalışmışsa primlerini aksatmadan ödemiş olsa bile emeklilik aşamaında şoka uğruyor. Zira böylesi durumlarda SGK isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığını 01.10.2008 öncesi için değil ama 01.10.2008'den sonraki isteğe bağlı sürelerini sigortalılıktan saymıyor. Örneğin 15 yılını doldurup emeklilik başvuran sigortalı kadınsa 56 erkekse 58 yaşını da doldurmuşsa emeklilik beklerken “01.10.2008'den bu yana ödediğiniz primleriniz geçersiz, çünkü sizin isteğe bağlı sigortalılığınız kesintiye uğradıktan sonra başvurunuz yok, dilerseniz yeniden isteğe bağlı sigortalılık için başvuru yapın beş yıl daha prim ödeyin ve sonra emekli olun” cevabını alınca başına taş düşmüş gibi oluyor.

 

SGK 1 Ekim 2008'den önceki süre için kesintiye neden olan diğer sigortalılıktan sonra ay be ay ödeme yapılmış olmasını yazılı başvuru yerine sayıyor, ama Ekim 2008'den sonraki süreç için isteğe bağlı sigortalılığı salt prim ödeme olgusuyla devam ettirmiyor. Bunda da sanırım SGK yetkililerinin 5510 sayılı Kanun kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılıkta primlerin ödenmemesi durumunda sigortalılığın sırf bu nedenle sona ermiyor oluşuna bağlamalarından kaynaklanıyor. 1 Ekim 2008'den sonraki süreç için yalnızca düzgün prim ödemesini yeterli saymayarak ayrıca yazılı başvuru yapılmış olmasını arıyor. İşin garibi bu eksikliği kişi ancak emekliliğe başvurunca istiyor.

 

Bu durumda SGK kendisi kaybedeceğini bile bile vatandaşı yargı yoluna yönlendirmiş oluyor. Vatandaşın çok büyük olasılıkla kazanacağı bir dava bu, zira Yargıtay isteğe bağlı sigortalılıkta kesinti hallerinden sonra yazılı başvuru olmasa bile aylık primler muntazaman ödenmişse sigortalı olma,s sosyal güvenceden faydalanma iradesinin fiilen gösterilmiş olduğuna hükmediyor.

 

Çözüm Nedir?

 

SGK özellikle ksıa süreli çalışmalardan sonra yeniden isteğe bağlı sigortalılığın başlaması için yeniden yazılı başvuru aramayıp, isteğe bağlı primlerinin aralıksız ödenmesini yeterli saymalıdır. Bile bile lades diyerek kaybedeceği davalarda ne kendisinin ne de sigortalının enerjisini harcamamalı. Bu konuda dava açmayan beş yıllık sigortalılığı, dava açan ise dava masraflarının yanında iki yıl kadar beklemek durumunda kalıyor. Hasılı SGK köprüden geçenden 30 geçmeyenden döverek kırk akçe alan Deli Dumrulvari uygulamasından vaz geçmeli. 

 

 

 

Soru: 05.03.1997 sigorta başlangıcım var. Şu anda 3 bin 400 gün sigorta primim var. 887 gün Bağ-Kur prim borcum var. 2013 yılında %45 engellilik vergi indirim hakkım onaylandı. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim? M.BACACI

 

Cevap: Şayet doğum tarihiniz 05.08.1979'dan önce ise engelli vergi indirim hakkınız sayesinde 3 bin 920 günle emekli olabilirsiniz. Zira şu durumda 17 yıl şartını doldurmuş oluyorsunuz. Bununla beraber emekli aylığınızın bağlanması amacıyla Bağ-Kur prim borcunuzu da ödemiş olmanız gerekiyor. Bir veya iki yıl ve daha fazla Bağ-Kur prim borçlarının affına ilişkin yasa tasarısı sizin için önemli bir ümit ise de henüz TBMM'ye gelmiş değil. Seçime kadar çıkacağı da bnece şüpheli durumda bulunuyor.

(Kaynak: Alitezel.com | 10.02.2014)

GÜNDEM