BASINDAN YAZILAR
2014 Yılı AGİ Tutarları / Vedat İlki - MuhasebeTR

2014 Yılı AGİ Tutarları / Vedat İlki

 193 Sayılı VUK 32’inci Maddesine göre Asgari Geçim İndirimi belirlenerek,çalışanlara ödemesi yapılır.

Asgarî Geçim İndirimi

            

MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.

 

            Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

             İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

 

             İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

 

             Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.

 

             Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."

 

Ø  2014 Yılı İçin Ocak ayında geçerli olan 16 yaş Büyüklere uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarı(35,70*30*12=12.852,00)

Ø  Bekar ise %50(35,70*30*12*0,15/12*0,50)=80,33

Ø  Çalışmayan Geliri Olmayan Eş İçin %10(35,70*30*12*0,15/12*0,10)=16,07

Ø  İlk iki çocuk için %7,5(35,70*30*12*0,15/12*0,15/2)=12,05

Ø  Diğer çocuklar için %5(35,70*30*12*0,15/12*0,05)=8,03

Ø  Kısmi Çalışan ayda kısmi gelir vergisine denk gelen miktar ödenir.

Ø  VUK 103’üncü maddesinde gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılması esas alınır.

Ø  "Çocuk" tanımı, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.

Ø  "Eş" tanımı ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

Ø  Her ikisi de çalışırsa ayrı ayrı AGİ alır.

Ø  Her iki eş çalışsa da eşlerden biri alır.

Ø  Boşanma halinde nafaka alan kişi çalışıyorsa çocuklara ait AGİ ona ödenir.

2014    OCAK

 

ASGARİ

 

 

İNDİRİM

BİR AYLIK

 

 

 

 

 AYINDAKİ

 

 ÜCRETİN

İNDİRİM

İNDİRİMİN

 TUTARININ

ASGARİ

İNDİRİME  ESAS

ASGARİ ÜCRET

 

YILLIK TUTARI

ORANI

YILLIK TUTARI

YILLIK VERGİSİ

İNDİRİM

MEDENİ DURUMU

1.071,00  

12

12.852,00  

50,0%

6.426,00  

963,90  

80,33  

BEKAR

1.071,00  

12

12.852,00  

60,0%

7.711,20  

1.156,68  

96,39  

EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ

1.071,00  

12

12.852,00  

67,5%

8.675,10  

1.301,27  

108,44  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

75,0%

9.639,00  

1.445,85   

120,49  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

80,0%

10.281,60  

1.542,24  

128,52  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

85,0%

10.924,20  

1.638,63  

136,55  

EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

 

1.071,00  

12

12.852,00  

50,0%

6.426,00  

963,90  

80,33  

EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ

1.071,00  

12

12.852,00  

57,5%

7.389,90  

1.108,49  

92,37  

EŞİ ÇALIŞAN  1 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

65,0%

8.353,80  

1.253,07  

104,42  

EŞİ ÇALIŞAN  2 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

70,0%

8.996,40  

1.349,46  

112,46  

EŞİ ÇALIŞAN  3 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

75,0%

9.639,00  

1.445,85  

120,49  

EŞİ ÇALIŞAN  4 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

80,0%

10.281,60  

1.542,24  

128,52  

EŞİ ÇALIŞAN  5 ÇOCUKLU

1.071,00  

12

12.852,00  

85,0%

10.924,20  

1.638,63  

136,55  

EŞİ ÇALIŞAN  6 ÇOCUKLU

 

2014 YILI AGİ TUTARINI  2013 YILI AGİ TUTARI  İLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA AŞAĞIDAKİ TABLO İLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ.

 

 

   

01/01-31/12/2014

   
 

2014

2013

AYLIK ARTIŞ

GÜNLÜK ARTIŞ

ARTIŞ ORANI

YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET

1.071,00

1.021,50

49,50

1,65

4,85%

           

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

MİKTARLAR

MİKTARLAR

AYLIK ARTIŞ

GÜNLÜK ARTIŞ

ARTIŞ ORANI

BEKAR %50

80,33

73,40

6,93

0,23

9,44%

EVLİ %10(EŞ ÇALIŞMAYAN)

16,07

14,68

1,39

0,05

9,47%

İLK  1.ÇOCUK %7,5

12,05

11,01

1,04

0,03

9,45%

İLK  2.ÇOCUK %7,5

12,05

11,01

1,04

0,03

9,45%

3.ÇOCUK %5

8,03

7,34

0,69

0,02

9,40%

4.ÇOCUK %5

8,03

7,34

0,69

0,02

9,40%

BEKAR

80,33

73,40

6,93

0,23

9,44%

EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN)

96,40

88,08

8,32

0,28

9,45%

EVLİ+1 ÇOCUK

108,45

99,09

9,36

0,31

9,45%

EVLİ+2 ÇOCUK

120,50

110,10

10,40

0,35

9,45%

EVLİ+3 ÇOCUK

128,53

117,44

11,09

0,37

9,44%

EVLİ+4 ÇOCUK

136,56

124,78

11,78

0,39

9,44%

EVLİ(EŞİ ÇALIŞAN)

80,33

73,40

8,32

0,28

9,44%

EVLİ+1 ÇOCUK

92,38

84,41

9,36

0,31

9,44%

EVLİ+2 ÇOCUK

104,43

95,42

10,40

0,35

9,44%

EVLİ+3 ÇOCUK

112,46

102,76

11,09

0,37

9,44%

EVLİ+4 ÇOCUK

120,49

110,10

11,78

0,39

9,44%

EVLİ+5 ÇOCUK

128,52

117,44

11,78

0,39

9,44%

EVLİ+6 ÇOCUK

136,55

124,78

11,78

0,39

9,43%

 

NOT:İKİNCİ DÖNEM ASGARİ ÜCRET ARTSA BİLE İLK DÖNEM ESAS ALINACAK 136,55  TL FAZLA AGİ ÖDENMEYECEKTİR.

2014 Yılında evlenen bekar çalışan için aylık artış eşi çalışmaz ise 1 Lira 39 Kuruş

İlk iki çocuk için Çocuk için aylık artış 1Lira 04 Kuruş

Üç ve daha fazlası için aylık artış 0,69 Kuruş

Buna göre evlenmeye karar veren bekar çalışanlar,üçüncü çocuk sahibi olmak isteyenlere artış rakamları mutlu etmeyecektir.

Önümüzdeki günlerde 4 çocuk projesi ile AGİ yeniden şekillenebilir.

Bizde ona göre tablomuzu yeniden düzenleyerek okurlarımızla buluşturacağız.

(Kaynak: Alitezel.com | 03.01.2014)

GÜNDEM