BASINDAN YAZILAR
Yazarkasalar İle POS Cihazları Birleşti, Mağdur Durumda Kalmayın / Zekeriya Mutlu - MuhasebeTR

Yazarkasalar İle POS Cihazları Birleşti, Mağdur Durumda Kalmayın / Zekeriya Mutlu

 Bu köşede daha önce birkaç kez, işyerlerinde yazar kasa kullanan esnaf sanatkarlarımız açısından yeni bir döneme girildiğini dile getirmiş, esnaf sanatkarlarımızın yükümlülükleri hakkında bilgiler vermiştik. Aynı şekilde esnaf sanatkarların bilinçlendirilmesi için odalarımıza genelgeler çıkarmış, çeşitli medya kuruluşları aracılığıyla da yazar kasalarla POS cihazlarını birleştiren "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz"ların kullanıma hazır hale getirildiğini duyurmuştuk. 
Ne var ki üyelerimizi uyaran bu çabalarımıza rağmen, bazı esnaf sanatkarlarımızın mağdur durumda kaldıklarını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu nedenle bugünkü yazımızda da konu hakkındaki uyarılarımıza ve üyelerimizin yükümlülüklerine yeniden yer vermenin uygun olacağını düşünüyorum.

YGULAMA EKİM'DE BAŞLADI
Değerli Üyelerimiz, yeni uygulamaya göre;
1- Seyyar POS cihazı kullanan, kapıda ve masada ödeme alan tüm işletmeler için, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren Maliye'nin zorunlu kıldığı 'Yazar kasa-POS' cihazlarını kullanma zorunluluğu başlamıştır. Örnek vermek gerekirse, bu kapsama, seyyar POS cihazı ile eve su, tüp, pide getiren esnaf grupları veya sabit mekanda çalışan ancak masalara hesap için seyyar POS cihazı götüren lokantalar, pastahaneler v.b meslek grupları dahil olmaktadır.
2- Sabit POS cihazı kullanan işletmelere ise cihazlarını değiştirmeleri için 2015 yılı sonuna kadar süre tanınmıştır. 
3- Basit usulde vergiye tabi esnaf sanatkarların zaten yazar kasa kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla basit usule tabi üyelerimizin bu yeni cihazları da kullanma zorunluluğu olmayacaktır.

VERGİ DAİRESİNE KAYIT
- Seyyar POS cihazı kullanıp 1 Ekim'den itibaren yeni cihaza geçenler, aldıkları yeni cihazların alış faturasındaki tarihi takip eden 90 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine cihazlarını kayıt ettirmek zorundadırlar. Söz konusu üyelerimiz, kayıt müracaatlarını, alış faturası örneği, cihaz sicil numarası ve cihazdan alınan bir fiş örneği ile birlikte yapacaklardır.
- Sabit POS cihazı kullanan ve yeni cihaz alanlar ise yeni cihazların alış faturasında yer alan tarihten itibaren 30 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine cihazlarını kaydettirmek zorundadırlar.
Belirtilen süreler içerisinde, yeni nesil cihazını ilgili vergi dairesine kaydettirmeyenler;
- Bilanço usulüne göre defter tutuyorsa (1. Sınıf defter tutanlar) 1.200 lira, 
- İşletme hesabı esasına göre defter tutuyorsa (2. Sınıf defter tutanlar) 600 lira usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.

MALİ HAFIZA
Şu anda mevcut yazarkasasının mali hafızası dolan ve sabit POS cihazı kullanan esnaf sanatkarlar, 2013 yılı sonuna kadar Maliye'ye müracaat ederek mali hafızalarını yeniletebilmektedirler. Ancak 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren, mali hafızaları dolanlara artık yeni mali hafıza takılmayacaktır. Bu üyelerimiz yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alacaklardır. 

(Kaynak: Yeni Asır | 21.11.2013)

GÜNDEM