BASINDAN YAZILAR
İşveren Değiştiren Çalışanın Kümülatif Vergisini Sıfırlamayan İnsan Kaynakları Çalışana Net Maaşını Düşük Öder / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşveren Değiştiren Çalışanın Kümülatif Vergisini Sıfırlamayan İnsan Kaynakları Çalışana Net Maaşını Düşük Öder / Vedat İlki

 Sayın İlki yazılarınızı Ali Tezel com sitesinden takip ediyorum.Haziran 2013 Tarihinde çalıştığım işyerinden istifa ederek ayrıldım.Brüt maaşım 6 Bin TL ve İkramiye Sosyal Yardımlar,Fazla Mesai ile Aylığım Ortalama Brüt Olarak 8 Bin TL olup 6 aylık dönem için kümülatif vergi matrahı 41 Bin TL.

Yeni işe gireceğim işyeri de ortalama maaş,ikramiye,fazla mesai ile 9 Bin TL. alacağım.

 

Israrla benden eski çalıştığım işyerinden kümülatif gelir vergisini getirmemi istediler.

 

Bunu sorduğumda Kümülatif Gelir Vergimi yeni hesap pusulama gireceklerini bu matrah üzerinden gelir vergimi keseceklerini söylediler.

 

Yaptığım araştırmalarda bunun böyle olmayacağını söylememe rağmen kabul etmiyorlar.

 

Bu işin gerçek uygulaması Nedir?

 

Sayın okurum yazılarımızda ağırlıklı olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna tabi uygulamaları anlatıyoruz.

 

Çalışanlara yönelik vergi anlamında  daha çok Hesap Pusulalarında kullanılan vergi uygulamalarını ağırlıklı yazılarımızda yer veriyoruz.

 

Bunun nedeni ise  geçmiş yıllardan kalan  Yıllık Vergi İadesine ait ucube bir uygulamadır.

 

Bu ısrarcı uygulama tutumunu üstlenen bir çok Personel ve İdari İşler,İnsan Kaynakları Bordro Tahakkuk Uzmanları çalışanlara net maaşlarını az almasına sebep olmaktadır.

 

Böylece eskiden gelen alışkanlık ile çalışanlar mağdur edilmeye günümüzde  devam ediliyor.

 

Kazançlı çıkan taraf Gelir İdaresi olur iken ,kaybeden taraf çalışan kesim olmaktadır.

 

İşin doğru uygulaması yeni işverenin bu kişinin taşıdığı Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı ile ilişki kurmaksızın sıfır orandan başlatılması gerekir.

 

Gelir düzeyi ne olursa olsun, yeni işe başlayan bir kişinin ücretinden gelirine göre %15’den  başlayan   oranda, yani tarifede tanımlandığı şekilde vergi kesilmesi gerekiyor.

 

Aynı zamanda çalışanlar birden fazla işverenden ücret aldıklarında nasıl işlem yapacağız.

 

Eğer çalışan  kişinin yıl içerisinde aldığı toplam ücretler beyanname vermesini gerektirir tutara ulaşıyorsa izleyen yılın Mart ayı içerisinde beyanname vermesi gerekir.

 

Burada şunu aktarmak istiyoruz.

 

Kısa Dönem Askerlik gibi nedenlerle aynı yıl içinde aynı işyerinden çıkarak ,tekrar aynı işyerine işe girmesi durumunda kalan gelir vergisinden devam edilir.

 

Emekli olup ,tekrar aynı işyerinde çalışanlar içinde mevcut gelir vergisinden devam edilecektir.

 

Bu durumda sıfırlanma olmayacaktır.

 

Bir diğer uygulama da aynı işverene ait başka şubelere nakil esnasında  çalışanın ücreti eski vergi matrahından devam edilecektir.Bu durum da vergi matrahı sıfır olmayacaktır.

 

Maliye Bakanlığını Özelgesinde;

 

160 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde, "...Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır..." açıklamalarına yer verilmiştir.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni işe başlayan personelin çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94 ve 103 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni iş yerinde çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla yeni iş yerinde söz konusu personelin  elde edeceği ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta "0" matrahın dikkate alınması gerekmektedir.

 

(10.06.2011 /B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 103/708)

 

Sonuç olarak yeni işe başlayan personelin çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94 ve 103 üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni iş yerinde çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.

 

Birden fazla işverenden ücret alanlar ise Mart ayında beyanname vereceklerdir.

 

 

Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2012 yılı için bu tutar 25.000 TL’dir.) aşmayan mükelleflerin, tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücretleri yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Ancak, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamı25.000 TL’yi aşması durumunda, ücretlerin tamamı (ilk işverenden alınan ücrette dahil olmak üzere) yıllık beyannameye dahil edilecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenecektir.(2012 Yılı İçin Belirlenmiştir.2013 Yılında Rakam Değişecektir.)

(Kaynak: Alitezel.com | 31.07.2013)

GÜNDEM