BASINDAN YAZILAR
Ticaret Kanunu'nun İçi Boşaltıldı - MuhasebeTR

Ticaret Kanunu'nun İçi Boşaltıldı

 25-26 Mayıs'taki seçimli genel kurulda tekrar aday olan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, yasada tahrifat yapıldığını ileri sürdü.

EKONOMİ SERVİSİ- İSMMMO’da (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) seçimli genel kurul 25-26 Mayıs’ta yapılacak. İSMMMO’nun 1990 yılında hem kurucusu olan ve o günden bu yana başkanlığını sürdüren Yahya Arıkan, bu seçimde de aday oldu. Seçim öncesi Radikal’in sorularını yanıtlayan Arıkan, yeni Ticaret Kanunu’nun içinin boşaltıldığını ileri sürdü. 
“Toplam bin 535 maddeden oluşan yaklaşık 116 bini aşkın anonim şirket ve 700 bine yakın limited şirketi yakından ilgilendiren yeni Türk Ticaret Kanunu ile şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi hedefinin gerçekleşebilmesi için ön şartımız “yasanın bütünüyle uygulanabilmesiydi” diyen Arıkan, “Süreçte, yasada tahrifat ve ana kolonlarına yapılan darbe, bir budamaya yol açtı. Ve yasanın şirketler ve Türkiye ekonomisi için beş temel hedefinde sapma oluştu. 
Yeni TTK’nın değişmeden önceki düzenlemelerinde, tüm işletmelerin muhasebe kayıtları ve finansal raporlamalarını Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’yla tam uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak yapmaları karara bağlanmıştı. Tüm sermaye şirketlerinin finansal raporları yetkilendirilmiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından bağımsız denetime tabi tutulacaktı. 
Ancak, meslek örgütleri ve üniversitelerden görüş alınmayan ve işbirliği yapılmayan 6335 sayılı Kanun ile TTK törpülenirken, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan KGK ve uygulamaları ile de 6102 sayılı yasanın oluşturulma ruhundan bütünüyle uzaklaşıldı” değerlendirmesinde bulundu. 

KGK’nın oluşumu hatalı 
Kamu Gözetim Kurumu’nun (KGK) oluşumunun yanlış olduğunu ve bu durumun Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü belirten Arıkan, “Bu Kurum bu anlayışla devam ederse Enron Skandalından beter olacaktır” tesbitinde bulundu. 
KGK’nın kurulmasıyla birlikte mesleğe ve özellikle bağımsız denetim yapacak meslektaşlara ve gençlere yönelik haksız ve eşitsiz bir yaklaşımın sergilendiğini ileri süren Arıkan şu değerlendirmedelerde bulundu: “Kurumun yayınladığı Bağımsız Denetim Yönetmeliği’yle birlikte; 23 yıllık meslek örgütümüz ve meslek birliklerimiz yok sayıldı. Türkiye genelinde 40 bin, İstanbul’da 15 bin meslektaşımızı eğittiğimiz, emek harcadığımız, bütünüyle ücretsiz denetim eğitimleri görmezden gelindi. Bugün KGK 3 bin lirayı geçen fiyatlarla eğitim için başvuru almaya başladı. 
40 bin kişiyi bu rakamla çarparsanız 120 milyon lira gibi büyük bir tutar ortaya çıkar. Meslektaşımız için çok ağır bir fatura, ekonomi için milli bir kayıptır. Üstüne üstlük YMM ve SMM unvanları arasında ayrımcılık yarattılar. Bu kurum bu anlayışla devam ederse dünyada Enron Skandalı olarak bilinen olayların Türkiye’de de yaşanmayacağını kimse garanti edemez. Biz KGK’nın uygulamalarına karşı çıktık. 
Binlerce meslektaşımızla meydanlara çıktık ve son olarak da yayınladığı yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali için dava açtık. Kurum mesleki örgütlerimizle işbirliği olmalı meslektaşın önünü açmalıdır.” 

Bilirkişiler şirket kuruyor 
Bilirkişi sistemindeki aksaklıkların da altını çizen Arıkan, “Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin dava açılıyor ve 60 dolayındaki uzmanlık alanında bilirkişilik hizmeti veriliyor. Mevcut bilirkişilik yönetmeliğinde ‘aynı bilirkişi, bir yıl içerisinde seri olmayan davalarda en fazla 300 dosyada görevlendirilebilir’ hükmü var. Ancak görüyoruz ki 1000 dosyayı bile aşan görevlendirmeler oluyor. Bazı bilirkişiler ve gruplar kimi yargı çalışanlarıyla yakın temasta. 
Bütünüyle ikili ilişkiler öne çıkıyor. Bu kişilere hak edişlerinin çok üzerinde dosya veriliyor. Adeta kendi aralarında şirket kuran kimi bilirkişiler de tanıdıkları bilirkişilerin ruhsat ve imza yetkisini para karşılığı kullanarak haksız kazançlarını katlıyorlar. Adalet Bakanlığı müfettişlerini göreve çağırıyoruz. Türkiye’nin tüm adliyelerinde gerçek bir inceleme yapılması gerekiyor” dedi. 

İlk iki sene %50 indirimli aidat 
Arıkan, yeni döneme yönelik hedef ve projelere ilgili olarak ise şu açıklamalarda bulundu: 
“Meslek sorunlarına, her türlü popülist yaklaşımdan uzak, çağdaş çözümler için atacağımız adımlar var. Serbest çalışanlar, bağımlı çalışanlar ve gençlerin geleceği için önümüze daha büyük hedefler belirledik. Serbest çalışanlar için; Kurumsallaşmanın sağlanması, güçlerin birleştirilmesi, uzmanlaşmanın sağlanması, Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’nın kullanımı ve Zamana Dayalı Ücret Tarifesi’nin hayata sokulmasıyla çok hızlı yol alacağız. 
Halen; Kurumsallaşma ve Güçleri Birleştirme Projesi hazırlanmış ve İSMMMO’da bir birim oluşturulmuştur. Şimdi eğitimlere, ardından da meslektaşlarımızın teşvik edilmesine ve uygulanmasına başlanacak. Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı ise hazırlanmış ve 
uygulamaya konmuştur. Zamana Dayalı Ücret Tarifesi’nin altyapısı oluşturulmuştur. Yazılım ve mevzuatının hazırlanması aşamasına gelinmiştir. Bu projeler hayata geçtiğinde haksız rekabet ve düşük ücret sorunu ortadan kalkacaktır. İş yoğunluğu ise sorun olmaktan çıkacaktır. 
Bağımlı çalışan üyelerimizin ise öncelikle mesleki unvanlarını kullanmalarını sağlayacağız. Meslektaşlarımızın birikimine uygun tavsiye niteliğinde bir ücret düzeyi belirleyeceğiz. 
Gençlere ise özel önem veriyoruz. Yeni işe başlayan meslektaşlarımızdan ilk 2 sene yüzde 50 indirimli aidat alınmasını sağlayacağız. Kariyer Merkezi oluşturacağız. Amacımız mesleğe yeni başlayan meslektaşların piyasa koşullarına ayak uydurmalarıdır. Ve gençlerimizin eğitimini ve enerjisini yok sayan KGK’yla mücadeleye de sonuna kadar devam edeceğiz.” 

İddialar asılsız 
Arıkan, kendi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin olarak ise, “Yapılan açıklamalardan da net bir biçimde görüldüğü gibi, her seçim döneminde ortaya atılan içi boş, ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla yapılan bir karalama kampanyası yürütülüyor. Yıllardır odamız, kamu denetimine tabi tutulmaktadır. Üstelik bu dönem, suçlamaları yapan gruptan kişiler de yönetim kurulunda görev almıştır. Ve denetimlerin hiç birinde en ufak bir usulsüzlük saptanmamıştır. 
Her dönem başvurdukları, etik dışı, hiçbir dayanağı olmayan bu safsatalarla uğraşarak bu kişilere prim vermeyeceğiz. Bütün bunlara en esaslı yanıt ise genel kurulumuzda verilecektir. Sürekli kaçtıkları, mesleki konularla ilgili her ortamda yüz yüze gelerek tartışmaya hazır olduğumuz ise her zaman bilinmelidir.”

(Kaynak: Radikal | 21.05.2013)

GÜNDEM