BASINDAN YAZILAR
Sigortasız İşçi Çalıştırılamaz / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Sigortasız İşçi Çalıştırılamaz / Ali Şerbetçi

  * 7 aydır bir firmada çalışıyorum. İşveren sigortamı ödemiyor. Sigortamı ödemediğim için geçen hafta işe gitmedim. İşveren bu yüzden tutanak tutmuş. Tutanak bana ne gibi zarar verir? Mesai ücretlerimi kesecekmiş. Bu durumda ne yapmalıyım? K.Y. 
İşyerinde çalışacak işçilerin işe başlamadan 1 gün önce Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir. Sigortasız işçi çalıştırılmaz. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na, BİMER veya ALO 170 aracılığı ile müracaat etmeniz gerekir. SGK denetmenleri işyerinde inceleme yaparak tescilinizi yapacaklardır. Bunun için işyerinde bulunmanız gerekir. Eğer işyerinde çalışmak istemiyorsanız iş mahkemesine hizmet tespit davası açarak sigortasız çalışmış olduğunuz dönem için sigorta tescilinizin yapılmasını talep edebilirsiniz. 

Üniversite mezunuyum. Yeni işe giriyorum. Sözleşmede, 'Personele fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir' diye bir madde var. İş sözleşmesine böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? Ayrıca işyerinden ayrılmam halinde tazminat ödenemeyeceği söyleniyor. Sözleşmede, 'İşe girerken tazminat hakkından feragat edildi' diye de bir hüküm bulunuyor. Korkmaya başladım. İş sözleşmesine böyle bir hüküm konulabilir mi? M.A. 
1- Yargıtay kararlarına göre; işçinin ücreti asgari ücretin üzerindeyse ve aylık maktu ücret ödeniyorsa yıllık en fazla 270 saatlik fazla çalışma ücreti de ücrete dahil edilerek sözleşmeye böyle bir hüküm konulmasında yasaya aykırı bir durum yoktur. Ancak ücret düşük bir ücret ise ve işyerinde çok fazla mesai yapılıyorsa, böyle bir madde sözleşmeye konulamaz. Konulsa bile işçiye fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir.
2- İşçi iş kanununda belirtilen haklı bir sebepten dolayı iş sözleşmesini feshederse tazminata hak kazanır. İş sözleşmesine bunun aksine bir düzenleme konulamaz. Konulsa bile bu hükmün bir geçerliliği olmaz. Çünkü kanuna aykırı sözleşme hükümleri muteber değildir.

* * *
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
* SSK girişim 11.08.1993 tarihinde yapıldı. 2 Ağustos 1977 doğumluyum. Bugüne kadar ödenmiş 2250 prim günüm bulunuyor. Bu koşullara göre acaba ne zaman emekliliğe hak kazanırım? 5...363681 Nolu SMS 

SSK girişinize göre, 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5675 prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 02.08.2031 tarihini beklemeniz gerekmektedir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 22.09.2012)

GÜNDEM