BASINDAN YAZILAR
Sosyal güvenlikte revizyon en makulu - MuhasebeTR

Sosyal güvenlikte revizyon en makulu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), akademisyenlerden oluşan bir komisyona hazırlattığı rapor sosyal güvenlik reformunda yeni bir ertelemeye yeşil ışık yaktı. TİSK Yönetim Kurulu'nda görüşülerek hükümete iletilecek raporda, şu aşamada en mantıklı çözümün mevcut sosyal güvenlik sisteminin iptal kararı doğrultusunda ıslah edilmesi olduğu belirtildi. Zaten Emekli Sandığı sisteminde yapılacak bazı değişikliklerin yeterli olacağı yönünde bir görüş bulunduğuna dikkat çekilen raporda, "Yürürlükteki yasalar, sosyal güvenlik alanında yapılması hedeflenen reform kapsamında yeniden gözden geçirilerek devamlılık sağlanabilir" denildi.

Sosyal güvenlik reformuyla ilgili olarak çıkan iptal kararından sonra, kısa ve orta vadeli çözümlerin gündeme gelebileceği kaydedilen raporda, yaklaşan seçimler ve yasanın kısa bir süre için ertelenmiş olması nedeniyle kısa vadeli seçeneklerin ele alınması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi. Bu kapsamda, memurlar kapsam dışında tutularak reformun yaşama geçirilebileceği ifade edilen raporda, memurlar için de Anayasa Mahkemesi'nin kararları da dikkate alınarak yeni bir düzenlemenin yapılabileceği belirtildi.

Raporun sonuç bölümünde ise halen yürürlükte bulunulan sosyal güvenlik yasalarında çeşitli değişiklikler yapılarak; reformun ertelenmesinin en doğru yol olduğu görüşü ileri sürüldü.

(Kaynak: Referans Gazetesi | 16.02.2007)

GÜNDEM