BASINDAN YAZILAR
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi / Tahsin Sınav

 Bilindiği üzere sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalıların 5510 sayılı Kanun'un 8'inci maddesine göre, SGK'ya bildirilmesi amacıyla kullanılmakta, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve İŞKUR tarafından ortak kullanılan bir belge olduğundan bildirgenin işverenler ve 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamındaki banka vb sandıkları tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

Bu nedenle işe giriş bildirgesi hakkındaki belgede;

-"Sosyal Güvenlik Sicil Numarası" alanına Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce verilen numara yazılacaktır.

- "Belgenin Mahiyeti" bölümüne 4/a sigortalıları yönünden ilk defa sigortalı olacak kişi için "İlk", daha önce sigortalı olanlar için "Tekrar" alanı yanındaki kutu (X) ile belgenin re'sen düzenlenmesi halinde ise ilgili alanın yanındaki kutu (X) ile işaretlenecektir.

Bildirgedeki;

-1 ila 12 numaralı alanlar, sigortalı tarafından beyan edilen nüfus cüzdanı ve ikamet adresi bilgileri esas alınarak düzenlenecektir.

-13 numaralı alana (4/a), (4/b) ve geçici 20'nci madde kapsamındaki sandık sigortalıları için Kurumun internet sayfasında yer alan (www.sgk.gov.tr) aşağıdaki sigortalılık türü/kodlarından durumlarına uygun olanı işaretlenecektir.

SİGORTALILIK KODLARI

0 Mecburi sigortalı

1 İsteğe bağlı sigortalı

2 5(g) sigortalı

3 Tarım sigortalısı (2925)

6 Yurtdışı borçlanma

7 Çıraklar

8 Sosyal güvenlik destek primi

12 Uluslararası sözleşmesi olmayan yabancı uyruklu sigortalı

14 Cezaevi çalışanları

16 İŞKUR kursiyerleri

17 İş kaybı tazminatı alanlar

18 YÖK kısmi istihdam

19 Stajyer öğrenciler

20 Ek 5 tarım

21 Ek 6 ticari araç

22 Ek 6 sanatçı

23 1402 SK Borçlanma

-14 numaralı alana, 2008 yılı Mayıs ayından önce devredilen SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesine tâbi sandıklarda çalışanlar için sicil/iştirakçi veya sandık numarası yazılacaktır.

-15 numaralı alana, 5510 s.K.m.88/4 fıkrası ile 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu olduğundan, (4/a) kapsamında çalıştırılan sigortalıların bu kapsamda çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işaretlenecektir.

- 16 numaralı alana 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlar ile bu tarihten sonra 506 sayılı Kanun'un geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalılardan yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilerek tüm sigorta kollarına ya da aylıkları kesilmeden sosyal güvenlik destek primine tabi tutulabilmeleri için tercih ettikleri sigortalılık türü işaretlenecektir. Sigortalılar, 5335 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesinde belirtilen kurumlarda çalıştırılmaları halinde madde hükmünde sayılan istisnalar hariç aylıkları kesileceğinden, bunlar için 'tüm sigorta kolları' seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Kanunun 5'inci maddesine tabi çalışanların aylıkları kesilmeyeceğinden, bunlar içinde "tüm sigorta kolları" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

-17 numaralı alana sigortalının ilk veya tekrar çalışmaya başladığı tarih yazılacaktır.

-18 numaralı "Meslek adı ve kodu" alanına kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışan sigortalılar için fiilen yapacakları mesleklerinin adı ve kodu işaretlenecektir. Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenen "Meslek adı ve kodu" bilgileri "www.sgk.gov.tr" internet adresindeki "İşveren" menüsünden görüntülenecektir.

-19 numaralı alana, 4857 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az % 40'ını kaybettiği "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile tespit edilenleri ve bir yıldan daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezadan veya devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenleri, cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası tecil edilenleri, şartlı salıverme yoluyla tahliye edilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam edilmeleri olanağı bulunmayanlar ile ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunan eski hükümlüleri çalıştıran işverenler tarafından işaretlenecektir.

-20 numaralı "2821 sayılı Kanun gereğince belirlenen görev kodu" alanına, hizmet akdine tabi olarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların bir kısmı 4857 sayılı Kanun'a göre işçi sayılmadıklarından, işçi sayılanların tespit edilebilmesi amacıyla durumlarına uygun olan "1-İşveren vekili", "2- İşçi", "3- 657 SK (4/B) kapsamında çalışanlar", "4- 657 SK (4/C) kapsamında çalışanlar", "5- Çıraklar ve stajyer öğrenciler" ve "6- Diğerleri" seçeneklerinden biri yazılacaktır.

-22 numaralı "ÇSGB işkolu" alana 2821 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesinde sayılan 28 adet işkolundan birisi işaretlenecektir.

-23 numaralı alana SGK işyeri sicil numarası, 24 numaralı alana gerçek kişiler için 11 haneli T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için 10 haneli vergi kimlik numarası, "D-BEYAN VE TAAHHÜTLER" bölümünde sigortalının ve işverenin beyan ve taahhütleri yazılacaktır.

(Kaynak: Yeni Şafak | 10.09.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM