SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Petrol Arama Faaliyetlerinde Kdv İstisnası Uygulaması

Petrol Arama Faaliyetlerinde Kdv İstisnası Uygulaması

 Soru: Petrol Arama Faaliyetlerinde KDV İstisnası Uygulaması Nasıldır

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine, 26.03.1985 tarih ve 3174 sayılı Kanunla eklenen (c) bendiyle 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri gereğince petrol arama faaliyetlerine münhasır olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan hizmetler ile mal teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Konu ile ilgili tebliğlere göz atacak olursak 16 Seri No.lu KDV Genel Tebliği karşımıza çıkmaktadır. Anılan Tebliğ’in 3. paragrafında aynen “Teslim ve hizmetlerin münhasıran petrol arama faaliyetlerine ilişkin olması gerekmektedir. Bu faaliyetlere ilişkin olmayan idari faaliyetler ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletmesine ait mal ve hizmetleri istisnadan yararlanmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

16 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin uygulamada ortaya çıkardığı duraksama ve sakıncalar nedeniyle Maliye Bakanlığı tarafından bu Tebliğ’in yayımlanmasından kısa bir süre sonra yayımlanan 19 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “Petrol Arama Faaliyetlerine Dair İstisna” başlıklı (C) bölümü ile mevcut uygulama değiştirilmiş ve 2. paragrafında; “Genel Tebliğ’in 3. paragrafında, petrol arama faaliyetlerine ait olmayan idari faaliyetler ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmetlerin istisnadan yararlanamayacağı belirtilmiştir. Bu uygulama münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunmayıp, üretim, taşıma veya tasfiye yapan kuruluşları kapsamaktadır. Ancak, münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunan kuruluşların idari faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmet alımlarının petrol arama faaliyeti ile ilgili açık olduğundan, bu mal ve hizmet alımlarında sözü edilen istisna hükmü gereğince vergi uygulanmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere petrol arama faaliyetleri KDV’den istisna edildiği sırada başlangıçta bina tesisleri ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmet alımları ve idari faaliyetler dolayısıyla yüklenilen KDV’ler istisna kapsamı dışında tutulmuştur. Ancak bu uygulamanın yanlışlığı kısa bir sürede fark edilince değiştirilmesi yoluna gidilerek münhasıran petrol arama faaliyetinde bulunan kuruluşların idari faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatının inşası, kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmet alımlarının petrol arama faaliyeti ile ilgili açık olduğundan, bu mal ve hizmet alımlarında sözü edilen istisna hükmü gereğince vergi uygulanmayacağını vurgulamak suretiyle istisna gerçekçi bir zemine oturtulmuştur.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(29.06.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM