SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yıllara sari inşaat işlerinde stopaj matrahı KDV dahil tutar üzerinde mi ödenecek?

Yıllara sari inşaat işlerinde stopaj matrahı KDV dahil tutar üzerinde mi ödenecek?

Soru: Yıllara sari inşaat işlerinde stopaj matrajı KDC dahil mi yoksa hariç bedel üzerinden mi ödenecek?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesinde Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden %3 tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri No5 lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin " 15.3.1. Birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak yapılan hakediş ödemeleri" başlıklı bölümünde; " Kurumlar Vergisi Kanununun 15' inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara, bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden vergi kesintisi yapılacaktır.

Birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işlerinin tanımı konusunda Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak 1/1/2007 tarihinden itibaren yapılan hakediş ödemeleri üzerinden, %3 oranında vergi kesintisi yapılması gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan ve birden fazla takvim yılma sirayet eden inşaat ve onarma işinde, geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, işin bitimi tarihi olarak kabul edilecek olup, bu tarihe kadar ödenen istihkak bedelleri üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15/1-a maddesine göre tevkifat yapılacaktır.

Bununla beraber; katma değer vergisi mal ve hizmet satışı üzerinden alınan bir tüketim vergisidir. Bu özelliği nedeniyle gelir olma niteliği bulunmamaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, birden fazla takvim yılma yaygın inşaat ve onarım işlerinde stopaj gelir vergisinin matrahına katma değer vergisinin dahil edilmemesi, stopaj kesintisinin hakediş bedeli üzerinden yapılması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(16.01.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM