SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Mükellefin çocuğu için ödemiş olduğu özel dershane ve üniversite harcamalarını İndirim konusu yapıp yapamayacağı

Mükellefin çocuğu için ödemiş olduğu özel dershane ve üniversite harcamalarını İndirim konusu yapıp yapamayacağı

Soru: Özel dershane ücreti ve üniversite harçları ticari kazancın tespitinde İndirim konusu yapılabilir mi?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin 2 nci bendinde; “Beyan edilen  gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121. madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler.) gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı kanunun mükerrer 121 inci madde ile ilgili olarak yayımlanan 255 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Vergi İndirimine Konu Olacak Harcama Belgeleri” başlıklı 4.3 üncü bendinin 4 üncü paragrafında; “Belgelerin ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları adına düzenlenmiş olması gerekmektedir. Vergi İndirimi uygulamasında “çocuk” tabiri, yaş sınırına bakılmaksızın ücretli ile birlikte oturan veya ücretli tarafından bakılan (gelir vergisine tabi geliri bulunmayan; nafaka verilmek suretiyle bakılan, evlat edinilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan ücretli ile birlikte oturan) kişileri ifade edecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre; mükellefin çocuğuna ait eğitim harcaması belgelerinden özel dershaneden alınan fatura’nın GVK’nun 89 uncu maddesinin 2 nci bendine göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta olup, üniversiteye ödenen yurt ücretine ait faturanın Üniversitenin kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(30.12.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM