SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Devamlı olmayan arasıra part time çalıştırılan işçilere yapılacak maaş ödemesinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Devamlı olmayan arasıra part time çalıştırılan işçilere yapılacak maaş ödemesinde tevkifat yapılıp yapılmayacağı

Soru: Arasıra part time çalıştırılan işçilere yapılacak maaş ödemesinde tevkifat yapılacak mıdır?

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde tarif edildikten sonra “Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”hükmüne yer verilmiştir.

Maddede belirtilen unsurlardan herhangi birinin bulunmaması halinde, yapılan ödeme ücret olarak nitelendirilemez.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin bir numaralı bendi, hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bununla beraber, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ücret bordrosu başlıklı 238 inci maddesinin birinci paragrafında işverenlerin her ay ödedikleri ücretler için “Ücret Bordrosu” tutmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 234 üncü maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.”hükme yer almaktadır.

Bu açıklamaya göre; bir şirkette arasıra olmak üzere part time çalıştırılan bir işçiye ödemede bulunulduğu zaman gider pusulası düzenlemesi ve söz konusu ödeme üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 13/c bendi gereğince %10 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Asgari Geçim İndirimi 2012, AGİ 2012 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Asgari Ücret 2012 sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(29.12.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM