SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurtdışı Seyahati Dönüşü Getirilen Yabancı Dildeki Belgelerin Muhasebe Kaydı

Yurtdışı Seyahati Dönüşü Getirilen Yabancı Dildeki Belgelerin Muhasebe Kaydı

Soru: Yurt dışı seyahat sonrası getirilen yabancı dildeki belgelerin muhasebeleştirilmesi nasıl olacaktır?

Cevap:İşle ilgili ve yapılan işin önem ve genişliği ile orantılı, seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartıyla, yurtdışı seyahat ve ikamet giderleri, yurtdışından temin edilen belgelere dayalı olarak gider yazılabilecektir.

Belgesi olmamakla birlikte hamaliye, bahşiş, taksi, dolmuş gibi küçük masrafların da gider kaydedilmesi mümkündür. İş seyahatine gidenlere yukarıda belirtilen giderler dışında ayrıca harcırah adı altında veya başka bir adla herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. Böyle bir ödeme yapılması durumunda ise, yapılan bu ödemelerin tamamının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci Maddesi gereğince, net ücret ödemesi kabul edilerek; brüte çevrilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulması gerekir. Ücret olarak nitelendirilen bu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak yasal defterlere kaydedileceği tabiidir.

Ayrıca, işle ilgili seyahat harcamaları karşılığında yurt dışında mukim kişi ve kuruluşlardan alınan belgelerin, 253 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, yurt dışındaki temsilciliklerimizde veya yurt içinde noterlerde Türkçe'ye tercüme ve tasdik ettirme zorunluluğu olmayıp; bu belgelerde yer alan bedeller, anılan tebliğde yapılan açıklamalara göre defterlere kaydedilecektir.

Ancak, inceleme sırasında inceleme elamanınca lüzum görülmesi halinde, bu belgelerin tercüme ettirilme zorunluluğu bulunmaktadır.

Konuyu dağıtmamak ve kolay anlaşılması amacıyla uygulamalı bir örnekle açıklamak gerekirse.

Uygulama : Barış A.Ş. tarafından personele yurt dışına gitmeden önce 10.000 TL iş avansı verilmiştir.

 

-----------------------------------------/------------------------------------

195   İş Avansları 10.000

                                         102            Bankalar 10.000

Personel A ya avans verilmesi

-------------------------------------------------------------------------------

 

Yurt dışından dönüş sonrası şirket çalışanı toplam 5.000 dolar gider belgesi getirdiğini varsayalım. Faturaların üzerindeki tarih döneminde MB Döviz alış kurunun 1 Dolar = 1,5 TL olduğu düşünüldüğünde aşağıdaki kaydın yapılması gerekir,

-------------------------------------------------/-------------------------------------

760 Paz. Sat.Dağ.Gid.   7.500

                                                           195 İş Avansı   7.500

Yurt dışından gelen belgelerin giderleştirilmesi

------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------/------------------------------------

100 Kasa 2.500

                                                           195 İş Avansı 2.500

Verilen iş avansından artan paranın kasaya girilmesi

-------------------------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(11.11.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM