SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Dizi, Sinema, Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği

Dizi, Sinema, Klip ve Reklam Filmlerinde Çalışan Oyuncu ve Set İşçilerinin Sosyal Güvenliği

Soru: Medya sektöründe oyuncuların sosyal güvenliği nasıldır

Cevap: Sinema, dizi, klip veya reklam filmi, işveren (yapımcı) ilesanatçılar veteknik set çalışanlarının anlaşmaya varmaları ile ortaya çıkarılmaktadır. Diğer bir anlatımla yapımcı ilesanatçılar veteknik set çalışanları arasında işin niteliğine göre hizmet akdi veya istisna akdi kurulmaktadır.

Sosyal Güvenlik Mevzuatı uyarınca “Bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşıları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar bu kanun hükümlerine tabidirler.

Bu hüküm gereğince bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar, düşünür ve yazarlar 11.07.1978 tarihinden başlanarak zorunlu sigortalılık kapsamına alınmıştır.

Yine sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sinema, dizi, klip ve reklam filmlerinde bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan yapımcı, yönetmen, yönetmen yardımcısı, oyuncu, yardımcı oyuncu (figüran), görüntü yönetmeni yardımcısı, kamera teknik ekibi, ışıklandırma yönetmeni, ışıklandırma yönetmeni yardımcısı, ışıklandırma ekibi set teknisyenleri, makyajcı, kostümcü, terzi, giydirici, art-director (sanat yönetmeni), dekoratör, dekoratör yardımcıları, marangoz işçileri, seslendirme sanatçıları, laboratuvar şefi, laboratuvar işçileri, seslendirme stüdyosu teknisyenleri, müzik bestecisi, müzik yönetmeni, eser yazarı, dialog yazarı, senaryo yazarı, montajcı (kurgu), ses yönetmeni (sesli çekimde), şakşakçı, afiş, grafik eri, çevirmen, yapım yönetmeni (prodüksiyon amiri), yardımcıları supervizör, jenerik ressamı, çizgi film yapımcısı gibi sıfatlarla çalışanlar zorunlu sigortalı kapsamındadırlar.

Dizi, sinema, klip ve reklam filmlerinde yer alan oyuncu ve set işçilerinin sosyal güvenliği konusunda en önemli konu, bu kimselerin işlerini yaparken işverenin (yapımcının) emri ve denetimi altında, işverene karşı hukuki bağımlılık içinde bulunup bulunmadıklarıdır. Bir veya birden çok işverene hukuki bağımlılık içinde çalışan sinema, dizi, klip ve reklam filmi çalışanları Sosyal Sigortalar Yasası’na tabi sigortalı sayılmaktadır. Diğer yandan, bir veya birden çok işverene bağlı olmamak koşuluyla, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sinema, dizi, klip ve reklam filmi çalışanlarının yaptığı işin istisna akdine dayanması nedeniyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’na tabi olup4b (eski bağ-kur) sigortalısı sayılırlar.


Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
Akdeniz Denetim YMM Ltd.Şti.
Fax:0224 224 53 54
korayates@muhasebetr.com

(04.11.2011)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM